Det Rådgivende Byggepanel

Det Rådgivende Byggepanel skal sikre en meget stærk koalition omkring hurtig og effektiv rådgivning af boligorganisationerne for at holde byggesagerne i gang trods udfordringerne i denne corona-tid.

Billede af COLOURBOX26739199

Denne nyhed er fra 18. marts, 2020. 

BL har sammen med Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Arkitekt Virksomhederne, Bygherreforeningen, Dansk Erhverv, BAT Kartellet, Tekniq, Konstruktørforeningen og Landsbyggefonden oprettet ”Det Rådgivende Byggepanel”.

Renoverer og vedligeholder for 14 milliarder kroner
Vi har alle et stort medansvar for at holde hånden under dansk økonomi. I den almene sektor renoverer og vedligeholder vi årligt for over 14 milliarder kroner, og det er vigtigt, at denne aktivitet i videst muligt omfang kan fortsætte, så der ikke mistes arbejdspladser, og på den måde også sker fordyrelser af renoveringerne.


Landsbyggefonden har åbnet for, at der i visse tilfælde kan ske genhusning på hoteller. Det kan ske i renoveringer, hvor håndværkerne skal ind i de enkelte boliger, hvor der kan bo familier i de særlige risikogrupper.


Hotline


Det Rådgivende Byggepanel er klar med råd og vejledning for at holde de mange byggearbejder i gang over hele landet. Spørgsmål fra boligorganisationerne kan sendes til:

Byggepanel@bl.dk


Spørgsmål & Svar

Må håndværkere komme ind i boligerne, eller skal alt arbejde stoppes?

Må håndværkere komme ind i boligerne, eller skal alt arbejde stoppes?

BL og byggeriets parter opfordrer til, at hjulene holdes i gang, og at arbejderne ikke stopper pr. automatik.

I den forbindelse anerkender BL også, at der er behov for at skabe tryghed for beboerne omkring igangværende arbejde og opfordrer derfor til at øge kommunikationen herom.

BL anbefaler, at arbejderne fortsætter under hensynstagne til gældende forholdsregler, samt med hensyn og respekt for den/de beboere, der er sårbare eller syge – eller blot utrygge.

Læs mere om udførelse af arbejde i private hjem på Dansk Byggeris hjemmeside.

Hvordan kommunikeres der bedst til beboere omkring byggearbejde?

Hvordan kommunikeres der bedst til beboere omkring byggearbejde?

Boligorganisationer tilkendegiver, at de er udfordret i forhold til kommunikation og informationer til beboerne omkring byggearbejde i og udenfor boligen.

BL er bekendt med, at der på landsplan er rigtige mange byggeprojekter i gang af forskellig karakter og omfang. BL opfordrer til, at hjulene holdes i gang og at arbejderne ikke stopper pr. automatik.

I den forbindelse anerkender BL også, at der er behov for at skabe tryghed for beboerne omkring igangværende arbejde, og opfordrer derfor til at øge kommunikationen herom. BL anbefaler, at arbejderne fortsætter under hensynstagne til gældende forholdsregler, samt med hensyn og respekt for den/de beboere der er sårbare eller syge – eller blot utrygge.

Da hvert projekt er forskelligt, vil der være behov for konkrete vurderinger i de enkelte projekter i forhold til den praktiske håndtering.

Det stiller krav til, at de berørte beboere bl.a. informeres grundigt om:

  • hvad der reelt skal ske i eller udenfor lige netop deres bolig
  • hvor længe arbejdet tager
  • om der er mulighed for genhusning
  • hvilke aftaler der er lavet med entreprenørens folk omkring forholdsregler m.v.  

Kan et igangværende byggeri sættes på pause med henvisning til force majeure?

Kan et igangværende byggeri sættes på pause med henvisning til force majeure?

Det stilles flere spørgsmål om, hvorvidt boligorganisationen kan sætte deres igangværende byggeri på pause med henvisning til force majeure og dermed blive ansvarsfri.

BL opfordrer til, at boligorganisationerne i videst muligt omfang holder deres igangværende byggeopgaver i gang.

Som bygherre skal man være opmærksom på, at det ikke er givet, at situationen omkring coronavirus i konkrete sager vil blive anset som en force majeure, der hindrer fremdriften af byggesagen.

Der stilles krav til, at bygherre varsler tidsfristforlængelser. Det er altså ikke kun entreprenører og rådgivere, der skal varsle tidsfristforlængelse.

Hvis man som bygherre bliver forsinket og varsler en fristforlængelse, skal entreprenører snarest muligt forholde sig til, om de mener, at der er ret til fristforlængelse eller ej. Mener entreprenøren ikke, at der er ret til fristforlængelse, skal entreprenører snarest muligt meddele bygherre dette og varsle krav om erstatning som følge af forsinkelsen.

Mere om force majeure og retslige forpligtelse findes på Bygherreforeningens hjemmeside.

Hvilke forholdsregler gælder, når der skal udføres arbejde hos en beboer?

Hvilke forholdsregler gælder, når der skal udføres arbejde hos en beboer?

Hvis der er behov for at udføre arbejde inden hos en beboere, opfordrer BL til, at forholdsreglerne anvist af myndighederne overholdes. BL opfordrer også til, at arbejdet koordineres og aftales med beboeren/beboerne.

Forventningsafstemning er meget vigtig.

Forsøg at lave en aftale med beboeren forinden, om at beboeren ikke opholder sig i samme rum, mens arbejdet udføres. Informer om forholdsreglerne, herunder håndvask, brug af håndsprit, fysisk afstand til selve beboeren, nys/host i ærmet m.v.

Læs mere om udførelse af arbejde i private hjem på Dansk Byggeris hjemmeside.

Læs også: Det Rådgivende Byggepanel skal holde byggeriet i gang under coronakrisen

Råd og vejledning

Der kan imidlertid også opstå udfordringer i forbindelse med andre renoveringer. Beboere kan være ængstelige for at have mange håndværkere gående rundt i boligområdet og i opgangene, og her kan Det Rådgivende Byggepanel medvirke med råd og vejledning, der kan skabe den fornødne tryghed.

Det Rådgivende Byggepanel kan også bistå med råd og vejledning for at sikre den lokale fremdrift, trods de udfordringer, boligselskaber kommer til at opleve i forbindelse med forsinkede leveringer af materialer og meget andet.

Det Rådgivende Byggepanel består af: 

Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Arkitekt Virksomhederne, Bygherreforeningen, Dansk Erhverv, BL, BAT Kartellet, Tekniq, Konstruktørforeningen og Landsbyggefonden.

Søger du bolig? - Klik her