BL’s bestyrelse udskyder kredsvalget til efteråret 2020

BL’s bestyrelse udskyder kredsvalgene til efteråret grundet den aktuelle situation med COVID-19/Corona.

Billede af BL Kreds1 180317 048 300Ppi

Vi er i Danmark i en helt ekstraordinær situation på grund af corona-virus, og det får nu også konsekvenser for BL's kredsvalg.

 

BL’s bestyrelse udskyder kredsvalgene til efteråret grundet den aktuelle situation med COVID-19/Corona.

Kredsvalg i alle BL’s 11 kredse forventes flyttet således til efteråret 2020, hvormed det nye BL repræsentantskab kan træde i funktion samtidig efter kredsvalgene. Den nye BL bestyrelse kan således træde sammen på bestyrelsesmødet i november 2020. Det nye BL repræsentantskab kan træde sammen på repræsentantskabsmøde den 8. december 2020. 

Nye valgdatoer på vej
Sekretariatet vil i samarbejde med kredsformandskaberne planlægge afvikling af kredsvalgene og fastsætte nye datoer for valghandlingerne. Medlemsorganisationerne vil blive orienteret om de nye datoer for afvikling, så snart disse er på plads.

Kandidater på www.kredsvalg.dk
Der kan opstilles kredskandidater på samme vis som vanligt. Opstilling sker på samme måde som hidtil ved at udfylde blanketten med kandidatens oplysninger, dokumentere opstillingen og vedlægge et vellignende foto – Opstillingen skal sendes til kredsvalg@bl.dk.

Opstillingsblanket og procedure kan findes under de enkelte kredse på www.kredsvalg.dk.

Op til de enkelte kredses nye valgdatoer i efteråret 2020 vil der blive meddelt en sidste frist for opstilling i henhold til kredsens forretningsorden.

Se forretningsordenen for de enkelte kredse på www.kredsvalg.dk for yderligere information om, hvordan opstillingsformen er i din kreds.

Kandidater skal opfylde kravene i BL’s vedtægter §7 stk. 10

Adgangskort til valgmøderne
Boligorganisationerne 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. og 11. kreds har allerede modtager adgangskort fra BL til de kredsvalgdelegerede sammen med valgmødets dagsorden og forretningsorden.

BL’s sekretariat beder boligorganisationerne beholde disse adgangskort til brug for valghandlingen i efteråret 2020.

5 & 7. kreds har endnu ikke modtaget adgangskort og skal derfor ikke foretage sig yderligere i denne sammenhæng.

Læs også: Information til medlemmerne om coronavirus

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til jeres kredskonsulent.

 

Billede af Annesophie_Hansen.jpg

Annesophie Hansen

Afdelingschef og kredskonsulent 1. og 3. kreds
Billede af billede-paa-vej.jpg

Susanne Linaa

Kontorleder, BL Vest og kredskonsulent 4., 6. og 10. kreds
Søger du bolig? - Klik her