BL: Vi kan skaffe billige boliger og gøre byerne mere blandede

De almene boligers organisation, BL, spiller ud med et forslag til en ny type boliger – kaldet ”Basalboliger”. Boligen er billig med lav husleje. Formål: at den kan betales af dem med de laveste indkomster. Byerne skal være blandede og for alle.

 

Billede af BL 310819 005

Af Palle Adamsen, formand for BL – Danmarks Almene Boliger

Denne nyhed er fra 17. februar 2020. 

De almene boligers organisation, BL, spiller ud med et forslag til en ny type boliger – kaldet ”Basalboliger”. Boligen er billig med lav husleje. Formål: at den kan betales af dem med de laveste indkomster. Byerne skal være blandede og for alle, skriver Palle Adamsen i et debatindlæg bragt i Politiken.

 
Der har efterhånden længe været sat et ”alt udlejet”-skilt på almene boliger i landets store byer og ventelisterne er meget lange. Man skulle måske tro, at det gav anledning til dyb tilfredshed hos os i BL – Danmarks Almene Boliger. For det må da være rart at have ”et produkt”, som er så eftertragtet, ikke sandt?

 

Men det er ikke tilfældet. For der er ganske enkelt ikke almene boliger nok. Det giver et meget stort pres på de almene boligorganisationers ventelister – også selvom de eksisterende almene boliger er til at betale.  44.000 almene familieboliger har faktisk en husleje på under 3.500 om måneden. Af disse udlejes cirka 7.000 om året. En del visiteres direkte af kommunerne, men 4.800 går til den almindelige udlejning.

 

På trods af det kan vi konstatere, at boligmarkedet i de store byer ikke er tilstrækkeligt tilgængeligt for borgere eller familier med de laveste indkomster. Det bekymrer os. I Danmark skal alle have et godt sted at bo – og også byerne skal være for os alle sammen. Det er godt for den enkelte og det er godt for sammenhængskraften i samfundet. Blandede byer kommer os alle sammen til gavn.

 

Problemet med at skaffe boliger også til dem med lavest indkomster har længe været påpeget og italesat mange steder. I København efterspørger alle partier sammen med overborgmester Frank Jensen flere billige boliger. Samme ønske er fremsat blandt de politiske partier på Christiansborg med boligminister Kaare Dybvad i spidsen. Organisationer, der arbejder med udsatte personer, har også efterlyst det i årevis.

 

Særligt i de store byer er det meget vanskeligt at bygge boliger, hvor huslejen kan komme helt ned, hvor dem med de laveste indkomster, kan komme med. Realiteten er, at der ikke kun er behov for flere billige boliger – der er også behov for flere meget billige boliger.

 

Vi foreslår derfor at aktivere Nybyggerifonden til at bygge 2.000 boliger, som vi kalder Basalboliger. Huslejen er på 3.500 kr. om måneden, og forslaget koster i øvrigt hverken stat, kommuner eller de enkelte boligorganisationer en krone.

 

Basalboliger skal bidrage til den blandede by

Vi har udviklet et koncept, som vi håber lovgiverne kan nikke til, at vi fører ud i livet. ”Basalboligen” skal være en integreret del af almindeligt alment nybyggeri og med samme kvalitetsstandard. Eneste forskel er et loft over størrelsen på 55 kvm og huslejen, der er på 3500 kr. pr. måned. Kommunerne får med Basalboligerne en ny gruppe af boliger, som de kan anvise personer eller familier til med de laveste indkomster, fx enlige på kontanthjælp, udsatte og hjemløse. Integrering af boligerne i det øvrige almene byggeri vil sikre en social blandet beboersammensætning.

 

I forbindelse med kommunens anvisning til Basalboligerne, er det vigtigt, at kommunen yder den eventuelle nødvendige sociale støtte til de enkeltpersoner og familier, som anvises boligen. Målet er, at Basalboligen sammen med kommunens sociale støtte kan være med til at bringe mennesker med lave indkomster eller andre udfordringer, et sted hen i livet, hvor de kan skabe sig et bedre udgangspunkt.

 

Placering og finansiering af Basalboliger

I forhold til placering foreslår vi, at der afsættes en kvote på 2.000 Basalboliger, som kommunerne kan få del i efter ansøgning hos Boligministeriet. På den måde sikres det, at Basalboligerne placeres der, hvor behovet er størst.

 

I forhold til finansiering vil Basalboligerne ikke medfører ekstra udgifter for hverken staten, den enkelte kommune eller det lokale boligselskab. Det siger sig selv, at der skal penge til når huslejen skal være på 3.500 kr. om måneden for 55 nybyggede kvadratmeter. Så, hvor skal pengene komme fra?

 

De skal komme fra Nybyggerifonden, der er målrettet fremtidigt alment nybyggeri. Pengene i Nybyggeri indbetales af de almene beboere, men den må ikke forveksles med Landsbyggefonden, der finansierer renoveringer. Anvendelse af midler Nybyggerifonden til Basalboliger vil derfor ikke begrænse mulighederne for, at Landsbyggefonden kan finansiere de nødvendige renoveringer i den almene boligsektor. Det er en afgørende vigtig pointe.

 

Det er således fundamentalt, at især de politikere, som lige straks skal forhandle en ny boligaftale, klart forstår og respekterer forskellen mellem Nybyggerifonden og Landsbyggefonden. For politisk er det helt afgørende, at behovet for billige boliger fx i København eller Aarhus ikke kommer til at betyde, at familier i Vestjylland kommer til at vente i endnu længere tid på at få gennemført en helt nødvendig renovering af deres bolig.

 

I BL håber vi derfor, at boligminister Kaare Dybvad sammen med resten af regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier kan bakke op om at gøre byerne i Danmark mere blandende ved at aktivere Nybyggerifonden til at bygge 2.000 nye Basalboliger til dem med de laveste indkomster.

Søger du bolig? - Klik her