Kronik: Køkken, klima og erhvervseventyr

Der venter Danmark et erhvervseventyr i grønne renoveringsløsninger til almene boliger, skriver Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Arkitektvirksomheder og BL - Danmarks Almene Boliger i kronik i Børsen.

Billede af RYHAVEN DSC 0902

Corona har betydet et boom i gør-det-selv-projekter i de danske hjem, og på reolerne i byggemarkederne findes et særligt dansk erhvervseventyr: en dør. En klassisk hvid dør, solgt i massevis.

Bag udviklingen af denne dør og andre standardprodukter, som f.eks. køkkenelementer, ligger innovative udviklingstrin, afprøvningsfaser og tilpasninger. En proces, der har kostet tid og penge, men som har tilført produktet holdbarhed, funktionalitet, kvalitet og samtidig sænket prisen. En proces, der har sikret produktet en førerposition – og som er ganske unik i en dansk kontekst. Citat


Døren, køkkenelementet og andre danskproducerede standard byggeelementer har nemlig deres oprindelse i et stærkt offentligt-privat samarbejde og i den helt unikke danske almene boligsektor.

Langsigtet gearskift

Døre og køkkenelementer blev udviklet og produceret i årtiskiftet mellem 1960’erne og 1970’erne, da man i nogle af årene byggede 12.000 almene boliger årligt. Køkkenelementerne var en enorm nyskabelse, da man hidtil havde bygget køkkenerne individuelt i boligerne. Tænk, hvad det har ført til af effektivitet og muligheder – også for den enkelte. Den store skala på byggerierne har givet producenterne mulighed for at forfine produkterne, der har resulteret i et godt produkt til en god pris.


De almene boliger er et exceptionelt udviklingsrum for innovative, nye og grønne løsninger og samarbejdsformer. Danmark kan også en masse allerede, når det gælder energieffektive løsninger: pumper, termostater, styring. Systemløsninger, som er byggesten i mange af de løsninger, som efterspørges i danske og europæiske hjem.


Den grønne boligaftale 2020 afsætter 30 mia. kr. til renoveringen af almene boliger frem til 2026. Det betyder, at de almene boliger – ligesom i 1960’erne og 70’erne – kan blive centrale drivere af udvikling og skalering af nye løsninger og samarbejder. Løsninger, der kan sætte turbo på den bæredygtige omstilling til en konkurrencedygtig pris, og samtidig skabe vækst og job i Danmark.


Gribes denne mulighed rigtigt an, kan der banes vej for et afgørende, langsigtet og mere digitalt gearskift i forhold til den bæredygtige omstilling. I Danmark og i resten af verden.

Grøn renoveringsbølge

I forlængelse af innovation og udvikling af løsninger i den almene sektor kan der skabes et erhvervseventyr af grønne renoveringsløsninger, som der er behov for i landene omkring os: ni ud af ti bygninger i EU skal renoveres, hvis klimamålene skal nås, og med EU-Kommissionens forslag om en grøn renoveringsbølge på tværs af EU er kimen lagt.


Der er et kæmpe behov for bedre rumopvarmning, isolering og ventilation i husholdningerne og ikke mindst anvendelse og udvikling af nye bæredygtige løsninger. Det udgør et forretningspotentiale for danske virksomheder, der har konkurrencedygtige produkter og løsninger inden for grønne, bæredygtige og energieffektive renoveringsløsninger.


Boligaftalen og den danske ambition om gode boliger for alle kan derfor være en løftestang til en ny erhvervssucces. Det må være visionen.


Læg dertil eventyret om genbrug af materialer og recirkulering af ressourcer. Det handler om design af nye boliger, men også om, hvordan vi fastholder den eksisterende CO2, som er indlejret i bygningerne, samt udvikler og anvender nye løsninger med lavere klimaaftryk. Det skal vi, fordi vi ved, at det er mest fordelagtigt – både miljømæssigt og totaløkonomisk for vores samfund – at renovere frem for at rive ned og bygge nyt.


Vi foreslår derfor en Klima- og Erhvervsfond, der skal forøge de grønne investeringer i bæredygtige renoveringer i den almene sektor med 2 mia. kr. årligt frem mod 2026. Det kan ske med afsæt i den såkaldte Nybyggerifond. De almene boliger bliver grønnere til gavn for beboerne, klimaet og erhvervsudviklingen. Samtidig vil det bidrage til regeringens klimaambitioner, uden det vil belaste statens finanser.

Kimen til eksporteventyr

Finansministeren har i regi af Grønt Erhvervsforum modtaget forslag til, hvordan midlerne i det grønne råderum og midlerne til genopretning af dansk økonomi bedst kan anvendes til realisering af klimapartnerskabernes anbefalinger.


Med Klima- og Erhvervsfonden kan regeringen geare midlerne og bruge den almene sektor som et innovativt erhvervslaboratorium, hvor de mange gode anbefalinger kan sættes i spil.


Præcis som i 60’erne og 70’erne kan de almene boliger altså være kimen til et nyt eksporteventyr og springbrættet til at forløse et unikt klima- og erhvervspotentiale.


Sammen kan vi sikre flere investeringer i bæredygtige og energieffektive løsninger, der er både socialt bæredygtige og samfundsøkonomisk billigst.

Kronikken er bragt i Børsen 20.11.20 og skrevet af Bent Madsen, adm. direktør, BL - Danmarks Almene Boliger, Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv, Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder, Lars Sandahl, adm. direktør, Dansk Industri

Oprettelse: 20.11.2020 | Sidst opdateret: 20.11.2020

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her