Tilbud til landets boligafdelinger: ’Musik på hjemmebanen’

I forbindelse med BL’s 100 års jubilæum er BL og ROSA - Dansk Rock Samråd klar til en ny sæson med 'Musik På Hjemmebanen'. Et tilbud til landets boligorganisationer.

Billede af Kulturnat Bl 01955

Måske kan nogle af jer huske 'Musik På Hjemmebanen' fra sidste år, hvor musikeren Ester Brohus var rundt i udvalgte boligområder og spille? 

Nu er 'Musik på Hjemmebanen' tilbage. I november og januar og februar 2020.


I forbindelse med BL’s 100 års jubilæum er BL og ROSA - Dansk Rock Samråd klar til en ny sæson med 'Musik På Hjemmebanen'. Musik på hjemmebanen er et projekt startet i 2018, som præsenterer musik helt lokalt: I beboerforenings-lokaler der normalt huser fødselsdage og banko, men som her gøres til en intim koncertramme på beboernes hjemmebane.


Foreløbig har Ivan PedersenRasmus NøhrSigne Svendsen og Ester Brohus sagt ja til at give koncerter i den nye runde 'Musik På Hjemmebanen'.


Men man skal være hurtig og vise interesse allerede nu. Det kan ske hos Michael Callesen, ROSA. Email: callesen@rosa.org - telefon: 40 78 84 44


Hvad er ideen?
Beboerhuse gøres til en intim koncert-ramme, hvor man kommer helt tæt på musikerne.

'Musik på Hjemmebanen' er først og fremmest for beboere og deres venner. Alle uanset alder er velkomne. Ved at holde koncerterne lokalt trækker vi kulturbegivenheder helt ind i lokalområderne. Det oplever publikum både som unikt og oplevelsesværdigt. Konceptet er afprøvet og virker!


I samarbejdet mellem BL – Danmarks Almene Boliger og ROSA, blev koncerter med Ester Brohus udbudt til lokale boligorganisationer i de to byer. De boligforeninger, som slog til og fik en hyggelig aften – både med gode sange, men også med plads til fine samtaler mellem musikerne og publikum.


Og hvem kan man få ud?

Foreløbig har Ivan PedersenRasmus NøhrSigne Svendsen og Ester Brohus sagt ja til at give koncerter i den nye runde. Det er hver for sig solister som både har en god musikalsk fortælling - og som også kan samtale med publikum undervejs. Der er altså tale om koncerter med én af de fire kunstnere, der enten optræder som solist eller med mindre backing.


Hvordan virker det? 

ROSA kommer med musikere og sangere. Og også med scene, teknisk udstyr og en PR-pakke, som I kan bruge op til koncerten.

Det eneste lokalafdelingen skal sørge for er plads til musikken og at slå på tromme for arrangementet i lokalområdet. I pilot-udgaven solgte boligorganisationerne billetter à kr. 25 for at have overblik over interessen.


Hvordan kan vi få musikerne ud til os?

Hvis jeres boligorganisation er interesseret i at få en koncert ud i et beboerhus, så kontakt ROSA på nedenstående e-mail eller telefon, så vi kan lave aftaler med kunstnere og musikere.


Hvad koster det?

Priserne for de tilbudte koncerter vil typisk svinge mellem 10.000 og 14.000,- kroner afhængig af antal optrædende og deres normale prisniveau på almindelige koncertdage. 'Musik på Hjemmebanen' afvikles fortrinsvist på hverdage og - medmindre andet aftales - annonceres koncerterne primært i boligforeningerne. Når vi har modtaget jeres positive tilbagemelding, vil vi kontakte jer mht. hvilke kunstnere, der er ledige på hvilke datoer.

Informationer om musik, konkrete priser og de perioder, hvor man kan booke Musik På Hjemmebanen offentliggøres i sensommeren.


Læs mere om 'Musik på Hjemmebanen' her

Er I interesserede, så kontakt:

Michael Callesen Email: callesen@rosa.org Telefon: 40 78 84 44

Søger du bolig? - Klik her