Valg 2019: Hvem har råd til at bo i byerne?

Billede af Folketingssalen Christoffer Regild 06 2

BL’s direktør håber, at den lange valgkamp betyder, at der også bliver plads til at debattere boligpolitiske emner, som virkelig betyder meget for mange mennesker.

Når det drejer sig om boligpolitik, håber BL’s administrerende direktør, Bent Madsen, at valgkampen undervejs også kommer til at handle om andet end parallelsamfund og de 15 boligområder, som er udråbt til ”hårde ghettoer”:


”Når nu mange partierne tror, at valg kan afgøres på flygtninge- og integrationspolitikken, så er det logisk nok, at det med parallelsamfund fylder en del her fra starten af valgkampen. Men det er en historisk lang valgkamp, så jeg tror og håber, at almene boliger og boligpolitik kommer på dagsorden i forhold til andre emner i løbet af valgkampen.”

"Overalt i Danmark venter beboere på at få gennemført påtrængende og helt nødvendige renoveringer støttet af Landsbyggefonden.”

Bent Madsen peger først og fremmest på, at der er kæmpe behov for flere betalelige boliger:

”Det er velkendt og et politiske undervurderet - men stort - emne blandt vælgerne, at de store byer boligmæssigt er svært tilgængelige for folk med små, lave eller blot almindelige lønindtægter. Her må de almene boligorganisationer melde ”alt optaget”, men de almene boliger er ofte eneste løsning i forhold til unge, hjemløse, offentligt ansatte, ja til alle helt almindelige mennesker. Der bør derfor arbejdes for at finde løsninger på at få flere almene boliger dér, hvor der er allermest brug for dem.”


Almene boliger må ikke sakke bagud
Men også hvis man kigger ud over hele landet – også uden for de store byer, er der et pressende problem for en meget stor del af befolkningen:


”Ja, vi skal have sat gang i renoveringerne,” siger Bent Madsen og uddyber:


”Det er bekymrende, hvis en femtedel af boligmassen – nemlig de almene boliger – får lov til at sakke agterud, fordi der ikke renoveres nok. Overalt i Danmark venter beboere på at få gennemført påtrængende og helt nødvendige renoveringer støttet af Landsbyggefonden.”


Bent Madsen pointerer, at renoveringerne ikke kun handler om udsatte boligområder men om helt almindelige boligafdelinger over hele landet. Renoveringer som i øvrigt også vil gavne i forhold til en anden stor, politisk dagsorden, nemlig klimaet, for:


”… når vi renoverer, så bringer vi mange ældre boliger op til den nutidig energistandard, og det giver lavere varmeregning og bedre klima både for den enkelte beboer og globalt.”


I
ngen meningsløse nedrivninger
Og så håber Bent Madsen også, at man kan komme de såkaldte ”ghettoer” til livs:


”Det er ikke fordi jeg på nogen måde mener, at termen ’ghetto’ er retvisende for noget boligområde i Danmark, men det bruges i lovgivningen, og det må jeg forholde mig til. Men når jeg siger, at vi skal undgå fremtidige ghettoer, så mener jeg det blandt andet fordi, vi aldrig igen skal stå i en situation, hvor der skal fjernes gode, almene boliger grundet stive regler. Det er for meningsløst, og det må alle parter samarbejde om, aldrig mere kommer til at ske. Derfor skal der investeres i boligområder over hele landet. Både gennem Landsbyggefonds-renoveringer og boligsociale indsatser men også via offentlige indsatser i form af beskæftigelse, skoler m.v. Der er et bredt samfundsansvar for, at byområder ikke udvikler sig i negativ retning.”

 

Søger du bolig? - Klik her