På vej fra BL

Få et hurtigt overblik over, hvilke analyse, arrangementer, koncepter og vejledninger, der er på vej fra BL.
Billede af Bs Hus Arkivfoto

I BL udgiver vi løbende analyser, vi arbejder med nye værktøjer, vejledninger og koncepter, der er med til at udvikle vores medlemmer, og så holder vi mange konferencer og arrangementer i løbet af året.

På denne side kan du få et hurtigt overblik over, hvad vi arbejder på i den kommende tid. Vores kursuskalender er altid opdateret, og de mange spændende arrangementer, der holdes i BL's 11 kredse, kan findes i kalenderen. 

ANALYSER

ANALYSE: Fremtidens varmeforsyning af den almene sektor Q2

Fjernvarmesektoren står overfor omfattende effektiviseringsmål frem mod 2025, og samtidig udfordrer ny regulering og omstillingen af energiforsyningen fjernvarmens konkurrenceevne. Der er med energiaftalen 2018 bred politisk opbakning til en øget elektrificering af samfundet, herunder en større udbredelse af varmepumper. De almene boliger har som storforbrugere af fjernvarme en interesse i en effektiv og konkurrencedygtig fjernvarmesektor, og vi har derfor igangsat en analyse af, hvilken regulering der bedst fremmer en grøn og billig varmeforsyning af den almene sektor. Analysen forventes gennemført i første halvdel af 2019.  

KONCEPTER OG VEJLEDNINGER

Granskning af vedligeholdelsesplaner

I Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 64 står der, at afdelingens ”vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der er nævnt i § 63, stk. 3, skal hvert 5. år granskes af en ekstern uvildig byggesagkyndig med henblik på at vurdere, om rapport og plan er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter.” Det vil sige første gang inden 1. januar 2022.   

 

BL er sammen med Byggeskadefonden i gang med at udvikle et koncept for ekstern granskning af vedligeholdelsesplanerne. Formålet med konceptet er at give boligorganisationerne et redskab til at få nogle bedre vedligeholdelsesplaner og samtidig holde prisen på den eksterne rådgiver nede.

 

Vi forventer, at konceptet er klart inden udgangen af 2019.

ARRANGEMENTER

Repræsentantskabsmøde den 4. juni 2019

BL holder ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 4. juni på hotel Nyborg Strand. Repræsentantskabet er BL's øverste myndighed og holder et årligt ordinært møde. På det ordinære møde forelægges og behandles en række punkter blandt andet BL's målsætningsprogram, årsrapport og årsregnskab. 

BL på Folkemøde den 13. - 16. juni 2019

BL er til stede på Folkemødet 2019, 13.-16. juni i BL's Dome på Cirkuspladsen.
BL fylder i år 100 år og temaet for tilstedeværelsen kommer naturligt til at kredse om de almene boligers samfundsbidrag og de mange løsninger, som branchen udvikler til gavn for hver 6. dansker, der i dag bor i en almen bolig.

Forvaltningskonferencen den 20. - 21 august 2019

I år er det 100 år siden, at landets boligorganisationer organiserede sig, og det giver anledning til både at gøre status - og se fremad i forhold til kommende udfordringer og muligheder. Forvaltningskonferencen 2019 er på trapperne og er igen i år på Nyborg Strand. Datoen er 20.-21. august. 

Konference for Organisationsbestyrelser den 31. august - 1. september 2019

I år er det 100 år siden, at landets boligorganisationer organiserede sig. 100 året er en oplagt anledning til at se tilbage på historien og alt det, den almene sektor har bidraget til og opnået både for den enkelte beboer og for samfundet som helhed. Det er samtidig en anledning til at sætte fokus på fremtiden.
Læs mere om tilmelding og programmet for konferencen

Almene Boligdage den 11. - 12. september 2020

BL afholder Almene Boligdage den 11.-12. september 2020 i Bella Center i København. Temaet er Fællesskaber – sammen om et endnu bedre liv.

Arrangementet er branchens fælles event, hvor ansatte og valgte fra hele landet samles for at dele nogle af de mange aktuelle og spændende tiltag, projekter og opgaver, som boligorganisationerne bidrager med til udvikling af lokalområderne og velfærdssamfundet. Målet er at vidensdele og inspirere os alle til nye måder at arbejde og samarbejde på.

Programmet, som er under udarbejdelse, vil som sædvanligt bestå af aktiviteter som boligorganisationerne byder ind med. I har dermed mulighed for at præsentere tiltag fra jeres boligorganisation til inspiration og læring for jeres kolleger.

Læs mere om Almene Boligdage 2020 her.

Søger du bolig? - Klik her