Den lokale opbakning er helt afgørende

Vrede almene beboere har sat et stærkt aftryk i medierne de sidste uger. Men det er stadig vigtigt at gribe fat i de lokale folketingskandidater og gøre opmærksom på, hvor store konsekvenser det vil have, hvis renoveringerne i almindelige almene boligområder går i stå.
Billede af _ALR4232.jpg

Vrede almene beboere har sat et stærkt aftryk i medierne de sidste uger. Men det er stadig vigtigt at gribe fat i de lokale folketingskandidater og gøre opmærksom på, hvor store konsekvenser det vil have, hvis renoveringerne i almindelige almene boligområder går i stå.  

 

Lokale og regionale medier har de sidste uger været fyldt med historier, som belyser konsekvenserne af et stop for renoveringer over hele landet.

 

Almene beboere giver udtryk for harme over, at hele regningen for regeringens plan sendes til dem. I stedet for at det anses for en samfundsopgave at løse skiftende regeringers mislykkede integrationsindsats, som statsminister Lars Løkke Rasmussen selv påpegede, da han fremlagde planen.

 

”Det er helt uacceptabelt, at hele regningen for regeringens plan sendes til de almene lejere, samt at planen reelt vil betyde et stop for renoveringer i den almene sektor – ikke mindst i de afdelinger rundt om i landet, som vi sjældent hører om. Det er helt afgørende, at det ikke går sådan, for konsekvensen af manglende renoveringer vil være, at man lægger kimen til nye områder, som ikke kan tiltrække ressourcestærke beboere,” siger Bent Madsen, administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger.

Når alle står sammen, så begynder man at kunne flytte noget politisk.

BL har, siden udspillet kom den 1. marts, kørt en oplysningskampagne for at fortælle om konsekvenserne. Det gælder både over for politikerne, pressen, den almene sektor, beboerne og den øvrige del af befolkningen.

 

”Vi opfordrer alle til at kontakte deres lokale meningsdannere, lokalpolitikere og folketingspolitikerne valgt i området for at gøre opmærksom på konsekvenserne,” siger Bent Madsen. 

 

BL bruger også sine medier og kanaler på sociale medier til at formidle konsekvenserne af de forslag, regeringen har lagt frem.

 

Her dækker BL også de aktiviteter, der er i gang over hele landet, sat i gang af utilfredse beboere og boligorganisationer. Det gælder for eksempel underskriftsindsamlinger og møder for lokalpolitikere.

 

Som en moderne interesseorganisation er BL hele tiden i dialog med politikerne om aktuelle udspil, der berører den almene sektor.

 

Men opbakningen fra baglandet er afgørende, understreger Bent Madsen. 

 

”De fleste kender jo de lokale folketingskandidater. Det har en helt uvurderlig betydning, at politikerne på den måde bliver gjort opmærksom på de helt konkrete konsekvenser af regeringens forslag til finansiering,” siger Bent Madsen og fortsætter:

 

”Man må slet ikke undervurdere betydningen af det store arbejde, der bliver gjort lokalt, og hvad det betyder for BL’s muligheder for at påvirke de politiske beslutninger.”

 

Medierne, både nationalt og regionalt, har været meget interesserede i BL’s oplysningskampagne.

 

BL har blandt andet udsendt pressemeddelelser og leveret lister over, hvilke boligområder der vil kommer til at vente længere på deres planlagte renoveringer og lavet små infofilm om Landsbyggefonden.

 

”Vi er i løbende kontakt med politikerne og gør det klart, hvor store konsekvenserne vil være. Ikke bare i de 57 udsatte boligområder, men for alle, der bor alment,” siger Bent Madsen.

 

Næsten en million danskere bor i en almen bolig, og Bent Madsen opfordrer til at være aktiv med det, man kan.

 

”Når alle står sammen, så begynder man at kunne flytte noget politisk,” siger Bent Madsen. 

 

En lille udsnit af de mange medier, der har bragt historier om emnet: 

 

Oprettelse: 03.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her