BL: Nej til matrikel-lovgivning og ja til permanent politi i udsatte områder

Søndag aften løftede statsminister Lars Løkke Rasmussen sløret for en del af den politiske pakke om parallelsamfund, som regeringen vil offentliggøre på torsdag.
Billede af Gellerup_ Toveshøj Iphone 004.jpg

Søndag aften løftede statsminister Lars Løkke Rasmussen sløret for en del af den politiske pakke om parallelsamfund, som regeringen vil offentliggøre på torsdag. Fokus var på såkaldte "dobbelte straffe" for kriminalitet begået i "ghetto-områder" og styrkelse af politiindsatsen i de udsatte områder blandt andet via mobile politistationer.

 

BL har flere steder kommenteret udspillene (bl.a. i TV2 News), og som udgangspunkt anerkender BL, at den politimæssige indsats styrkes for at stoppe de kriminelle elementer i de udsatte boligområder, men det gøres ikke med mobile politistationer og særlige indsatsstyrker med blå blink. Det er den lange seje indsats med permanent tilstedeværende politi, der virker, for her kan der både sikres effektiv forebyggelse og konsekvent og hurtig indsats over for dem, der træder ved siden af.

 

Det andet element i regeringens udspil er fordobling af straffene i de udsatte områder for i højere grad at virke forebyggende/afskrækkende. Dette er af flere jurister kritiseret for at stride med det grundlæggende princip om lighed for loven. BL har påpeget, at det overordnede mål med indsatserne i de udsatte områder bør være at normalisere situationen, for med negative særregler risikerer man at skræmme de beboere væk, som vi gerne vil have flytter til områderne. Det kan også kølne interessen hos de private investorer, som gerne vil opføre ejerboliger i fx Gellerup og Tingbjerg og dermed modvirke transformationen af områderne.

 

BL argumenterer for, at eventuelle regler om dobbelt straffe i givet fald skal tolkes på dén måde, at reglen ikke er en matrikelregel forstået på den måde, at den kun gælder for beboere med adresse i udsatte boligområder. I stedet bør det være sådan, at det gælder for kriminalitet begået i udsatte boligområder - uanset hvem der har begået den.

 

Samtidig har BL bedt om, at sager om udsættelser kan ske langt hurtigere end i dag for at beskytte naboerne og øge trygheden i boligområdet, men der skal selvfølgelig ikke gås på kompromis med retssikkerheden. Hurtig reaktion vil også have en langt bedre forebyggende virkning.

 

I sit interview til TV-avisen søndag aften påpegede statsministeren, at der skal sættes ind overfor de konkrete problemer i de udsatte områder. Flere skal i arbejde, skolerne skal styrkes, så børnene opnår bedre resultater og dermed klarer sig bedre i livet. Den slags konstruktive særregler i de udsatte områder støtter støtte BL.

Oprettelse: 03.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen


Søger du bolig? - Klik her