Praktikpladsoptælling 2018

I oktober 2018 optæller vi igen lærlinge, der er beskæftigede på vores byggesager.
Billede af laerling_scanpix.jpg

Optællingen fra 2017 viste, at der i gennemsnit er 13,9 pct. lærlinge på renoveringer støttet af Landsbyggefonden og nybyggerier i den almene sektor.

 

Det er vigtigt, at vi får talt alle lærlinge igen i år, så vi fortsat kan dokumentere og fastholde de gode resultater!

 

Sådan tæller vi
Bygherren indhenter i løbet af oktober oplysninger om den aktuelle bemanding fra total- eller hovedentreprenøren – dette kan fx gøres på et bygherremøde eller lignende.

Da vi i optællingen desuden spørger ind til andre beskæftigelsesinitiativer, kan det blive nødvendigt også at tale med boligsociale kollegaer, jobcenteret eller andre relevante aktører.

 

Udfyld det elektroniske optællingsskema.

 

Registrering af optællingens resultater kræver medarbejder-log in
via NemId. Det er en god idé at have resultaterne klar, inden du taster dem 
ind i skemaet. Hent kopi af indberetningsskema.

 

Byggesager med stort beskæftigelsespotentiale
I optællingen fokuserer vi på lærlinge, men også på alle de andre beskæftigelsesresultater, der skabes. Vi kigger derfor både på:

 

  • Lærlinge der i forbindelse med en erhvervsuddannelse er i praktik i en virksomhed beskæftiget på byggesagen
  • Beskæftigelse i forbindelse med byggesagen (antal job med løntilskud, virksomhedspraktik, flexjob eller lignende)
  • Fritidsjobs og lommepengejobs

 

Optællingen vedrører særligt renoveringssager støttet af Landsbyggefonden og nybyggeri. Det kan dog være en god ide ligeledes at indberette større byggesager som er ’selvfinansierede’, da praktikpladsoptællingens resultater som noget nyt vil indgå i en årlig rapportering om branchens bidrag til Velfærdssamfundet og FN’s verdensmål.

Oprettelse: 04.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her