Almene boliger vil fritages for ny solcellelov

Der arbejdes på at ændre støtten til private solcelleanlæg. Det betyder, at det bliver meget svært for almene boligforeninger at etablere nye anlæg. BL vil gerne have en mulighed for undtagelser fra loven.

Denne nyhed er fra 2017. 

Regeringens forslag skal forringe vilkårene for solcelleejerne ved, at elforbrug fra anlæg over 6 kW ikke længere kan modregnes i den kollektive elforsyning uden at skulle betale afgifter.

Det vil ifølge BL - Danmarks Almene Boliger betyde, at den almene sektors udbygning af solcelleanlæg efter den virtuelle model begrænses eller helt afskaffes – og det derfor især vil være lejerne, der rammes af lovforslaget, mens boligejerne i langt højere grad går fri.

”Det er uacceptabelt, at man med tilbagevirkende kraft vil ændre på reguleringen. Ved tidligere ændringer har eksisterende anlæg fortsat på gamle vilkår i de kommende 20 år,” siger Frans Clemmesen, cheføkonom hos BL i dag til Altinget.dk.

BL er særligt utilfredse med, at regeringen endnu en gang vil ændre i måden, strømmen bliver afregnet på, den såkaldte nettoafregning.
Fra oprindeligt at blive udregnet på årsbasis, hvilket gav nogle meget gunstige vilkår til private med solcelleanlæg, blev det i december 2012 ændret, så afregning blev udregnet på timebasis. Med den seneste ændring vil det igen blive ændret til såkaldt øjebliksafregning.

Den ændring betyder dog, at nogle almene boligselskaber vil blive tvunget til at afregne per husstand i stedet for hele foreningen. Det skyldes, at elselskaberne nogle steder ejer elnettet på matriklen.

”Vi har i en række år ventet på at kunne etablere solcelleanlæg og forenkle nettoafregningen for forbrugerne de steder, hvor elselskaberne ejer nettet på matriklen. Nu er vi efter tre år ved at være færdig med en model for det, men den bliver umuliggjort af disse ændringer,” siger Frans Clemmesen fra BL.
BL mener, det må være valgfrit for de enkelte solcelleanlæg i den almene sektor, om de vil overgå til øjebliksafregning, siger Frans Clemmesen til Altinget.dk.

Læs også BL’s høringssvar om undtagelse fra bestemmelsen.


Læs mere om almene boliger her


Søger du bolig? - Klik her