Hasteindgreb skal begrænse solcelle-udbygning

Regeringen har d. 23/5 fremsat en hastelov om at begrænse udbygningen af solceller.

Billede af Solceller-til-Solceller.jpg

Denne nyhed er fra 2017. 

Baggrunden for hasteindgrebet er, at udbygningen af solceller er gået hurtigere end forudsat. Der er således en politisk aftalt ramme  på 918 MW ny solcellekapacitet frem mod 2020, som er på vej til at blive overskredet.

 

Lovforslaget vil i høj grad påvirke solcelleudbygningen i den almene sektor. BL har i over 3 år har forhandlet med energimyndighederne om rimelige rammevilkår for etablering af solceller. Den nuværende støttemodel for solceller – afgiftsfritagelse for den forbrugte strøm (såkaldt nettoafregning) – er således kompliceret at gennemføre i den almene sektor.

 

I 2015 gav Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) grønt lys for, at den almene sektor kunne benytte såkaldt virtuel nettoafregning, som nettoafregner boligafdelingen under ét. Læs ministerens brev fra 2015 til BL her. Der skulle dog lige afklares nogle ”praktiske udeståender”, før Energinet.dk kunne behandle ansøgninger om virtuel nettoafregning. Det har imidlertid nu taget yderligere 1½ år at få afklaret disse ”praktiske udeståender”, som dog nu var tæt på en afklaring.

BL er noget forundret over indgrebet, som effektivt lukker for muligheden for at etablere solcelleanlæg efter den virtuelle model, her lige før den skulle træde i kraft.

BL er noget forundret over indgrebet, som effektivt lukker for muligheden for at etablere solcelleanlæg efter den virtuelle model, her lige før den skulle træde i kraft. Der kan fortsat etableres solceller efter retningslinierne i lov 901 af 4/7 2013, dvs. med inddragelse af beboernes strømforbrug.

 

Lovforsalget betyder konkret, at ”timebaseret nettoafregning” afskaffes og erstattes med ”øjebliksafregning, således at elektricitet til det kollektive net ikke længere kan modregnes i elektricitet hentet fra det kollektive net, når afgiftsbetalingen opgøres. Regeringen skønner ikke at lovforslaget i nævneværdig grad vil påvirke økonomien i eksisterende almene solcelleanlæg. BL vil se nærmere på denne problematik. 


Søger du bolig? - Klik her