Almene Boliger: Digitalisering kan erstatte en usikker og dyr metode

For den almene boligsektor er det helt centralt, at boligorganisationer får samme adgang som offentlige myndigheder til at benytte digital post, skriver chefrådgiver i BL - Danmarks Almene Boliger, Natalia Rogaczewska i et debatindlæg på Altinget.dk.

Debatindlæg af Natalia Rogaczewska 

Chefrådgiver i BL – Danmarks Almene Boliger

 

Digitaliseringen af stort set alle samfundsfunktioner er gået så hurtigt, at det eneste, vi stort set har brug for, er en smartphone.

 

Væk er eksempelvis kontanter (stort set), fly- og togbilletter, og hvem har for nyligt købt et ark frimærker til at have i tegnebogen? Hvis man altså overhovedet går rundt med sådan en længere?

 

Udviklingen har betydet en enorm effektivisering af alle afgørende samfundsfunktioner. Både for borgere og for offentlige og private virksomheder. Og det har reduceret mængden af gammeldags brevpost i en sådan grad, at der tilsyneladende ikke længere er forretningsmæssigt grundlag for at opretholde et postvæsen, som bringer breve dag-til-dag.

Det mærker vi også hos BL - Danmarks Almene Boliger.

 

Som loven er nu, skal breve fra boligorganisationer til lejere med rykkere for manglende huslejeindbetaling og med opsigelser af lejemålet udbringes på den gammeldags facon som almindelig brevpost.

 

Det er imidlertid en usikker metode, fordi vi – som nævnt – står i en situation med et postvæsen med stærkt begrænset funktionsevne.

Enormt dyrt

Og så er det også en rædsomt dyr metode. Alene til porto betaler almene boligorganisationer tilsammen et stort tocifret millionbeløb om året for at sende rykkere og opsigelser ud.

 

Et beløb, som er steget, fordi det mange steder er nødvendigt at betale ekstra gebyr til PostNord for at få brevene ud som quickbreve, så de kan nå frem til tiden.

 

Mange boligorganisationer er også holdt op med at udsende tilbud om bolig til folk på venteliste per post. Det blev simpelthen for dyrt. Boligorganisationerne gav derfor beboerne mulighed for at modtage tilbud om bolig på e-mail og SMS, fordi det var meget billigere. Og det har været en stor succes – også fordi det er mere sikkert.

 

Der har nemlig været eksempler på, at folk er gået glip af deres drømmebolig, fordi de ikke nåede at svare positivt tilbage til boligorganisationen.

 

I virkeligheden er den almene sektor fuldt digitaliseret på alle andre områder end på kommunikationen med lejerne. Huslejeregisteret er digitaliseret, og opdatering af boligydelse og boligsikring kører også både digitalt og automatisk.

 

Derfor er det også glædeligt, at den almene boliglov i juni blev ændret, så materiale til afdelings- og organisationsbestyrelser kan udsendes digitalt. For selvom der indledende var bekymringer for, at nogle beboere ville blive hægtet af, har det faktisk betydet, at 40 procent flere deltager i møderne og drøftelserne.

 

De digitale muligheder har altså fungeret som en styrkelse af beboerdemokratiet og fået deltagelsen til at stige. Og det passer jo rigtigt godt med den digitale udvikling, som vi ser i resten af samfundet.

Vil have samme adgang

For den almene boligsektor er det derfor helt centralt, at boligorganisationer får samme adgang som offentlige myndigheder til at benytte Digital Post – herunder også til at være med fra start, når næste generation af Digital Post bliver implementeret.

 

I den almene sektor bor der også personer, som kan være udfordrede af at skulle kommunikere digitalt. Det er helt afgørende, at der tages et stort hensyn til dem, så vi ikke risikerer, at vi i digitaliseringens navn stiller nogle af vores beboere dårligere.

 

Derfor synes vi også, at det er oplagt, at almene boligorganisationer får mulighed for at benytte Digital Post på samme måde som offentlige myndigheder. Det vil nemlig betyde, at de personer, som er undtaget for at modtage Digital Post fra det offentlige, også vil være undtaget fra at modtage Digital Post fra de almene boligorganisationer.

 

På længere sigt kunne man måske endda forestille sig, at der kunne være nogle andre muligheder for at beskytte udsatte beboere via en digital løsning, hvor man hurtigt kan danne sig et overblik over, hvorvidt en mail er blevet åbnet. Det kan man ikke med et fysisk brev.

 

Digitaliseringen kan måske give nogle muligheder i form af en kobling til det fysiske, så der eksempelvis kan sendes en person ud og hjælpe med at åbne den Digitale Post, inden det får uoverskuelige konsekvenser for lejeren.

 

Vi synes, det er vigtigt, at digitaliseringen sker i alle dele af Danmark og i alle hjem, også de almene.

 

Alle lejere i Danmark skal kunne drage fordel af digitaliseringen, hvis det giver mening for dem.

 

I den forbindelse er vi sikre på, at der kan findes en løsning, som duer for alle vores beboere – og vi glæder os til at bruge den!

Debatindlægget er bragt på Altinget.dk

 


Søger du bolig? - Klik her