Søger du bolig? - Klik her

Høringssvar fra BL

BL har afleveret sit høringssvar vedr. forslag om lov til ændring af lov om almene boliger, lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder mv.) samt forslag til lov om ændring af lov om almene boliger (Anvendelse af Landsbyggefondens midler mv.). Høringssvaret læses i sin helhed her. 

I forbindelse med den såkaldte "ghettoaftale" fra maj blev 16 ghettolistede boligområder stemplet som såkaldte »hårde ghettoer«, der er underlagt endnu strengere krav om at ændre beboersammensætningen inden 2030, og flere områder kan blive føjet til den hårde liste, hvis de har stået på den almindelige ghettoliste i fire år.

Med det fremlagte lovforslag vil 16 boligområder blive kategoriseret som såkaldte ”hårde ghettoer”, og i disse områder skal andelen af almene familieboliger som hovedregel reduceres til 40% senest i 2030. Det er meget markant, og foruden at det koster betydelige beløb, berører det også de mange lejere i boligområderne. 

Hovedårsagen til det markante ressourceforbrug er "musefældeklausulen", som betyder, at indsatsen i de hårde ghettoer som hovedregel skal fortsætte, indtil andelen af almene familieboli- ger er nede på 40% uanset, at området flere år forinden er milevidt fra at opfylde ”ghetto- kriterierne”, og det reelt er uden risiko for igen at udvikle sig til en ”ghetto”.

Med musefældeklausulen vil opstå den situation, at der bruges milliarder i nogle få boligområder, også efter de for længst er kommet ind i en permanent positiv udvikling, mens det ikke er prioriteret at investere forebyggende i en række andre boligområder, som er i risiko for at udvikle sig negativt. Det er ufornuftig prioritering af en vigtig samfundsmæssig indsats og giver en reel risiko for ikke at opnå målet om ingen ”ghettoer” i 2030. Dette problem understreges yderligere af, at der er et betydeligt tilfældighedselement i, om et boligområde placeres på ghettolisten eller ej.

Læs BL's høringssvar her

Oprettet: 18. sep. 2018, Senest opdateret: 24. sep. 2018
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS