Søger du bolig? - Klik her

BL tæller praktikpladser

BL og Dansk Byggeri indgik i efteråret 2011 en partnerskabsaftale om at skabe praktikpladser mv. når vi renoverer almene boligområder. For at følge udviklingen har BL indført en årlig optælling af lærlinge og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter i tilknytning til byggesagerne.

I oktober 2017 tæller vi igen praktikpladser/lærlinge på vores byggepladser. Optællingen vedrører nybyggeri og renoveringssager støttet af Landsbyggefonden.

Udfyld det elektroniske optællingsskema senest den 3. november 2017

Optællingen vil give os et billede af, hvordan det står til på vores byggepladser. Bliver der udannet mange unge? Bliver der gjort noget særligt for at fremme beskæftigelse i forbindelse med byggesagen? Bliver lokale aktører og beboere engageret på byggesagen?

Sådan tæller vi
På byggesager i form af nybyggerier og renoveringer støttet af Landsbyggefonden skal bygherren i løbet af oktober indhente oplysninger om den aktuelle bemanding fra total- eller hovedentreprenøren – dette kan fx gøres på bygherremøde eller lignende.

I optællingen spørger vi desuden ind til andre beskæftigelsesinitiativer. Det kan derfor blive nødvendigt også at tale med boligsociale kollegaer, jobcenteret eller andre relevante aktører.

Hent kopi af optællingsskema

Fokus i optællingen er både på:

  • Praktikanter/lærlinge der er i gang med en erhvervsuddannelse (både korte og lange forløb)
  • Beskæftigelsestiltag i forbindelse med byggesagen (job med løntilskud, virksomhedspraktik, flexjob eller lignende)
  • Fritidsjobs og lommepengejobs

Optællingen fra 2016 viste, at der i gennemsnit er 13,9 % praktikanter på nybyggeri og renoveringssager i den almene sektor. Det er vigtigt, at vi får talt alle praktikanter igen i år, så vi kan dokumentere og fastholde de gode resultater!

Læs mere om praktikpladser/lærlinge i den almene boligsektor

Ved eventuelle spørgsmål kan udviklingskonsulent Liv Jørgensen kontaktes på mail: liv@bl.dk eller tlf.: 3376 2069.


 

 

Oprettet: 28. sep. 2017, Senest opdateret: 12. okt. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS