Søger du bolig? - Klik her

Funktionsafprøvning - muligheder og krav i BR

Funktionsafprøvning - muligheder og krav i BR

Som opfølgning på temadagen i foråret om performancetest i bygninger, holder DriftsNet en temadag om funktionsafprøvningaf bygninger i samarbejde med Trafik-,Bygge- og Boligstyrelsen og Sweco. Kom og bliv opdateret med den nyeste viden og de nye regler om funktionsafprøvningaf bygninger, der trådte i kraft 1. juli 2017.

Kravet er indført i BR15, hvor der stilles krav til funktionsafprøvning af bl.a. belysningsanlæg, varme- og køleanlæg samt ventilationsanlæg før ibrugtagning. De nye krav åbner en række muligheder for boligforeninger for at sikre, at de færdigmeldte installationsprojekter er indregulerede og funktionsdygtige og ikke brugerunødigt meget energi. På temadagen introduceres tilføjelserne til Bygningsreglementet samt vejledningen og der gives en række konkrete eksempler på, hvordan de kan bruges aktivt i både nyligtafsluttede, igangværende og nye byggeprojekter.

De nye krav i Bygningsreglementet sammenholdes med andre metoder til funktionsafprøvning, særligt Bygningsstyrelsens performancetests.

Deltagelse og tilmelding
Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Tilmelding sker elektronisk via BLs hjemmeside under punktet selvbetjening. Det er gratis at deltage i temadagen.
Temadagen afholdes i BL, Studiestræde 50, 1554 København V. Kursusnr. 2017-0353

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte: Mikkel Jungshoved på 3376 2028 eller e-mail: mju@bl.dk

Program
09.00
Velkomst
v/Mikkel Jungshoved, BL, Pia Rasmussen, Sweco Danmark og Karsten Gullach, Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen

09.10 Kort præsentation af deltagerne
v/alle

09.20 Tilføjelser i BR 15 og vejledning omkring funktionsafprøvning ved ibrugtagning
v/Niels Bruus Varming, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

10.00 Funktionsafprøvning i praksis
Eksempler på, hvordan boligorganisationer kan drage fordel af ovenstående ændringer.
v/ChristianHansen, Sweco Danmark A/S

10.45 Pause

11.00 KAB fortæller om deres syn på Funktionsafprøvning og BR15 ændringerne og den tilhørende vejledning
v/John Kepny-Rasmussen, KAB

11.30 Fælles diskussion og opsamling på dagen

12.00 Mødet slutter

Arrangør
BL arrangerer temadagen i samarbejde med DriftsNet.

Kursus nr:
2017-0353
Dato:
on. 22. nov 2017
Starttidspunkt:
09:00
Sluttidspunkt:
12:00
Sted:
Boligselskabernes Hus
Sidste tilmeldingsfrist:
lø. 18. nov 2017
Maks. antal deltagere:
40
Ledige pladser:
0

Pris 0 kr.


Yderligere info
Jeanette Daniel
Telefon: 3376 2033
E-mail: jda@bl.dk

Relaterede kurser

ti. 20. mar 2018 on. 13. jun 2018
Inspektør- og driftslederuddannelsen 2018
Kurset varer flere uger / Kursus nr: 2018-0036 / Målgruppe: Kursus ansatte
on. 21. mar 2018
ERFA - Sociale renoveringer - Kolding
1 kursusdage kl. 09:00 / Kursus nr: 2018-0219 / Målgruppe: Kursus ansatte
on. 4. apr 2018
Råderet for ansatte
1 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2018-0128 / Målgruppe: Kursus ansatte
on. 2. maj 2018 to. 14. jun 2018
Synskursus
Kurset varer flere uger / Kursus nr: 2018-0127 / Målgruppe: Kursus ansatte
ti. 15. maj 2018 on. 16. maj 2018
Budget og vedligeholdelse for driftsfolk
2 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2018-0129 / Målgruppe: Kursus ansatte
ma. 3. sep 2018 to. 11. okt 2018
Synskursus
Kurset varer flere uger / Kursus nr: 2018-0176 / Målgruppe: Kursus ansatte
ti. 4. sep 2018 to. 6. sep 2018
Nybyggeri og renovering
3 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2018-0233 / Målgruppe: Kursus ansatte
on. 26. sep 2018 to. 22. nov 2018
Grunduddannelsen KBH 2018
Kurset varer flere uger / Kursus nr: 2018-0184 / Målgruppe: Kursus ansatte
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS