Personaleleder i driften

Billede af Article Rød

Effektiviseringsdagsordenen har for alvor sat skub i forandringerne ude i driften. Dette stiller også større krav til lederne, som skal være parate til at lede i en hverdag fyldt med udfordringer, dilemmaer og forandringer.

Tilmeld dig næste 'Personaleledere i driften' her.

Én af underviserne, Anne Birgitte Lindholm, fra PraxisConsult er forfatter til flere fagbøger om drifts- og distanceledelse og tidligere vicedirektør i Folketingets administration.

Her deler hun ud af hendes tre gode råd.

3 gode råd om ledelse:

Det, vi ikke ved, gætter vi på – pas på megafoneffekten

I dagligdagen i en boligforening kan der gå lang tid imellem, at medarbejderne mødes. De arbejder måske i forskellige områder med faste makkere og ser ikke hinanden i dagligdagen. Som leder kan du også have svært ved at nå rundt til alle ofte nok.

 

Når vi ikke ser hinanden så tit og dermed ikke har så meget information om hinanden, kan vi være tilbøjelige til at gætte i stedet. Hvad foregår der egentlig på de andre arbejdssteder? Laver de overhovedet noget? Er det os, der trækker hele læsset? Der kan opstå en ”dem-og-os”-kultur, hvor vi gør os forestillinger om ”de andre” – oftest negative. Vi gætter på hinandens hensigter og motiver, og så opstår megafoneffekten: Budskaberne “forstørres” og tolkes negativt pga. distancen.

 

Det betyder, at du skal være meget bevidst om din kommunikation, så den ikke misfortolkes. For kan noget fortolkes, så bliver det fortolket!  Ikke mindst som leder er kommunikationen vigtig, for magtforholdet mellem leder og medarbejder forstørrer megafonen og den negative tolkning. Derfor kan en lille misfortolkning vokse i medarbejderens tanke og påvirke medarbejderens trivsel og jeres relation negativt.

Vær bevidst om, hvordan du fordeler din opmærksomhed

Uden at du er bevidst om det, lærer du en masse om dine medarbejdere og kolleger blot ved at være til stede på samme tid og sted. Du ser, hvordan de ser ud, deres humør, deres påklædning, om de er trætte eller glade. Du ser deres sejre og nederlag, deres venskaber, alliancer og konflikter. Du optager tavs viden om dem gennem jeres fælles tilstedeværelse.

 

Du bruger denne viden i din (ubevidste) bedømmelse af, om de er pålidelige og ansvarlige, om du kan have tillid til deres arbejde og deres person. Selv om en medarbejder tæt på og en medarbejder på distancen skaber præcis de samme resultater, så spiller din tavse viden en afgørende rolle i forhold til, hvordan du bedømmer og belønner dem. Jo mere tid du bruger sammen med en medarbejder, jo større er chancen for, at du husker, tager kontakt til, småsnakker med, og giver ansvar og spændende opgaver til netop denne medarbejder. Så vær opmærksom på, hvordan du fordeler din opmærksomhed, så ingen bliver glemt. Er der nogen, du er tilbøjelig til at glemme midt i din travlhed?

Skab tillid og trivsel med 1:1-samtaler

De fleste mennesker vil gerne fortælle om alt det, der går godt, mens det er sværere, når det går skidt. Skal medarbejderne ude i områderne eksponere usikkerhed og sårbarhed åbent over for dig som leder, skal tilliden være til stede. Så lær hinanden at kende, brug tid på at tale med og lytte til medarbejderne. Du skal være åben og nærværende som leder, og du skal arbejde vedholdende på at skabe en kultur omkring dig, som er præget af et højt tillidsniveau.

 

Derfor skal du bruge masser af tid på 1:1-samtaler med dine medarbejdere. Du skal sørge for, at selv om du ikke møder medarbejderne i løbet af dagen, så får I alligevel på anden vis den uformelle snak med hinanden, som opbygger tilliden og relationerne. Det er utrolig vigtigt, at der er gensidig tillid, for når I ikke ses til daglig, ved du heller ikke, hvad der går godt, og hvad der går skidt, hvis ikke medarbejderne fortæller dig det.

” Man skal sikre sig, at medarbejderne ikke føler sig som “udkantsmedarbejdere”. Det at føle sig i udkanten, at føle sig marginaliseret og ikke være en del af fællesskabet, skaber i høj grad mistrivsel.”

Om uddannelsen

Se næste uddannelse her i BLs kursuskalender

Denne uddannelse stiller skarpt på dig som personaleleder og dine handlemuligheder i krydsfeltet mellem medarbejdere, din egen leder samt øvrige samarbejdspartnere.

Deltagere

Du arbejder i driften og har allerede personaleansvar for en gruppe medarbejdere og har gjort dig erfaringer om dine styrker og udfordringer som leder. Du er klar til at arbejde videre med dig selv som leder, og du har lyst til og mod på at træne ledelsesredskaber og til at sparre med andre på samme niveau. Med uddannelsen får du redskaber og inspiration til at skabe et ledelsesfundament, du kan bygge videre på.

 

Formål

Uddannelsen sigter mod at udvikle dine lederkompetencer. På uddannelsen arbejder du med din lederrolle og -profil, og sammen med andre ledere sætter du dine erfaringer i spil i et fortroligt rum. Det udfordrer din forståelse af ledelse og sætter skub i din udvikling.

Der findes ikke én korrekt lederprofil, men når du arbejder bevidst med dig selv, fremstår du mere tydelig og autentisk som leder. Det øger din gennemslagskraft og styrker dine muligheder for at skabe følgeskab og derved opnå effektiv drift i din organisation. Desuden sætter vi fokus på driftsoptimering, hvor du vil blive klædt på til at kunne håndtere både optimeringsprojekter og styringsmetoder i relation til den optimale driftsledelse.

 

Indhold og emner
Uddannelsen indeholder grundlæggende elementer i ledelse men den dykker også ned i særlige fokuspunkter, som anses for at være væsentlige for personalelederen i driften. Uddannelsen i overskrifter:

 

 • Ledelsesidentitet og lederroller
 • Personlig planlægning
 • Kommunikation og gennemslagskraft
 • Den professionelle dialog
 • Ledelse og organisation
 • Forretningsforståelse og strategisk ledelse
 • Driftsplanlægning og målstyring
 • Reducér omkostninger og spild
 • Effektiv drift
 • Situationsbestemt ledelse
 • Konflikthåndtering og svære samtaler
 • Ledelse af teams
 • Forandringsledelse

 

Metode
Uddannelsen er bygget op omkring en række forskellige indslag: Holdundervisning, sparring med øvrige deltagere, studiegrupper samt personlig coaching/sparring med underviser.

Imellem modulerne skal du arbejde med det nye, du har lært. Din daglige leder vil være en del af uddannelsesforløbet og følge din udvikling undervejs gennem jævnlige samtaler, hvor I vil tale om dine personlige udviklingsmuligheder og fremgang. Hvis du har lyst til at melde dig til uddannelsen, er det vigtigt, at du afsætter den nødvendige tid til at deltage aktivt både på og imellem modulerne. Det giver dig det bedste udbytte.

 

 

Oprettelse: 01.10.2019 | Sidst opdateret: 14.08.2023

Sideansvarlig: Niklas Jarnit

Søger du bolig? - Klik her