Grunduddannelsen for administrativt ansatte

Billede af Article Grå

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Tilmeld dig uddannelsen her!

Grunduddannelsen er sammensat af tre spændende moduler med internat af 2 dages varighed hver. På disse moduler får deltagerne de optimale rammer for at fordybe sig i materialet, have erfaringsudveksling med de andre kursusdeltagere og derved knytte et stærkt, fagligt netværk.

 

Deltagere

Nyansatte medarbejdere og andre ansatte, som ønsker et bredt kendskab til den almene sektor.

 

Formål

Formålet er at give deltagerne et solidt overblik over den almene boligsektor samt et godt fundament for BLs mere specialiserede kurser og uddannelser.

 

Indhold og emner

Gennemgang af den almene boligsektor - lige fra kommunens tilsynspligt og administrationens rolle over opbygning af boligorganisationen med beboerdemokrati til det egentlige lovmæssige grundlag. Udover de mere lovmæssige emner vil uddannelsen også sætte fokus på den enkelte medarbejders situation som ansat i en serviceorienteret virksomhed.

  • Introduktion til den almene boligsektor
  • Beboerdemokrati
  • Boligafdelingen og boligorgnisationens økonomi
  • Tilsyn, styringsdialog og beboerklagenævn
  • Udlejning
  • Ind - og fraflytning
  • Råderet
  • Nybyggeri og renovering
  • Kommunikation og konflikthåndtering

Oprettelse: 02.10.2019 | Sidst opdateret: 20.09.2023

Sideansvarlig: Henrik Madsen

Søger du bolig? - Klik her