Kom med på BL's Bygherreuddannelse

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager, stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BL’s specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven. 

Billede af byggeplads-viborg.jpg

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager, stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BL’s specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven. 

Find uddannelsen i BLs kursuskalender her.

Denne uddannelse stiller skarpt på dig som projektleder i en almen bygherreorganisation med fokus på de særlige rammer, roller og vilkår, der gør sig gældende. At være projektleder i en almen byggesag er et udfordrende og meget spændende arbejde. Det kræver indsigt i processer og en forståelse for et kompliceret organisatorisk set up.

Deltagere

Du er ansat og arbejder som projektleder med byggesager i en boligorganisation. Du er forholdsvis ny i jobbet, måske nyuddannet eller kommer fra en anden branche (fx som rådgiver), og har en grundlæggende, professionel forståelse for byggeri. Med vores bygherreuddannelse får du redskaber, målrettet viden og praksis til at løfte dine opgaver.

Formål

Uddannelsen sigter mod at gøre dig skarpere på hvordan I får opfyldt målet, sikrer en god proces samt hvordan ansvaret er forankret hos de mange aktører i byggesagen. I uddannelsen er der særligt fokus på, hvad det vil sige at være almen bygherre og hvordan man sikrer et godt samarbejde med beboerdemokratiet og beboere gennem inddragelse og kommunikation.

Indhold og emner

Uddannelsen indeholder grundlæggende elementer i projektledelse af en almen byggesag, men den dykker også ned i særlige fokuspunkter. Uddannelsen i overskrifter:

 

 • Hvem er den almene bygherre?
 • Projektledelse, beboerdemokrati og samfundsansvar
 • Interessenter, roller og målsætninger
 • AB18, ABR18 og ABT18
 • ABC-skematikken og milepæle
 • Organisering, udbud og samarbejde med rådgiver og entreprenør
 • IKT og overgang til drift
 • Myndigheder, økonomi og godkendelser
 • Forsikringer og eftersyn
 • Afdelingsmødet
 • Formidling og dialog om planer
 • Varslinger og genhusning
 • Evaluering

 

Metode

Uddannelsen er bygget op omkring fem undervisningsdage, hvori en række forskellige faste indslag indgår: Holdundervisning, oplæg, vidensdeling og caseopgaver.

Du kan tilmelde dig Bygherreuddannelsen her.

Samarbejde med Bygherreforeningen og BL

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen og BL, og den er udviklet i samspil med almene bygherrer og Implement Consulting Group. Sammen med Bygherreforeningen har BL skræddersyet en samlet uddannelsespakke, som består af tre selvstændige uddannelsesforløb, hvoraf BL’s bygherreuddannelse altså er en af dem. Hvis du tilmelder dig hele uddannelsespakken (eller to uddannelsesforløb) på én gang, får du væsentlig rabat. Er du interesseret så kontakt: hma@bl.dk  

De to øvrige uddannelsesforløb, som kan tages som et tilvalg, udbydes gennem Bygherreforeningen. Du kan læse mere om Bygherreforeningens uddannelser her.  

Bygherreforeningens to projektlederforløb

 

Oprettelse: 24.10.2019 | Sidst opdateret: 13.11.2023

Søger du bolig? - Klik her