Boligjura

Billede af Article Mørk Rød

 

Tilmeld dig uddannelsen her!

Har du allerede en god juridisk indsigt, men ønsker at komme et spadestik dybere og diskutere paragrafferne i detaljen, vil Boligjurauddannelsen være det rigtige valg.

 

Deltagere

Ansatte i boligorganisationen, der arbejder med juridiske problemstillinger i dagligdagen eller administrative ledere, der har brug for at få et detaljeret indblik i den lovgivning, der regulerer en almen boligorganisation.

 

Formål
At kunne navigere i de mange regelsæt, der er relevante for en almen boligorganisation og forstå den juridiske metode.

 

Indhold og emner
På uddannelsen får du dels en detaljeret gennemgang af det samlede lovkompleks, der gælder for en almen boligorganisation, men også analyseredskaber til brug for den daglige juridiske sagsbehandling. En væsentlig del af uddannelsen består i at analysere lovtekster og forstå værdien af argumentation som middel til at nå frem til en løsning af en juridisk problemstilling.

 

Udover den teoretiske viden er der mulighed for at etablere et brugbart netværk!

 

Indhold

 • Den juridiske metode
 • Samspillet mellem boligorganisationen og kommunen
 • Selskabsformer, vedtægter og beboerdemokrati
 • Forbrugsregnskaber
 • Udlejning og lejeret
 • Ind - og fraflytningsregler
 • Installationsret og råderet
 • Sideaktiviteter
 • Erstatningsret og forsikringer
 • Erhvervslejeret
 • EU-udbud
 • Entrepriseret

 

Metode
Boligjura består af 6 moduler af 2 dages varighed og afsluttes med en skriftlig eksamen på 4 timer, der bedømmes med bestået/ikke bestået.
Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussion, gruppeopgaver og hjemmeopgaver.
Der skal påregnes en del hjemmearbejde i form af 5 større skriftlige hjemmeopgaver.

 

Bemærk: Alle kan søge om optagelse på uddannelsen, men kun egnede ansøgere optages. Der optages max. 20 deltagere på uddannelsen

 

Oprettelse: 01.10.2019 | Sidst opdateret: 04.12.2023

Sideansvarlig: Birgitte Foged Christensen

Søger du bolig? - Klik her