BL lederakademi - Toplederprogram

Billede af Article Indigo

BL udbyder nu et toplederprogram, målrettet topledere i de danske almene boligorganisationer og -administratorer, her defineret som dem, der betjener organisationsbestyrelsen og dermed det strategiske ledelseslag.

Find programmet i BLs kursuskalender her.

Samlet set har toplederprogrammet fokus på strategisk ledelse, det personlige lederskab herunder kommunikation, forretningsudvikling og værdiskabelse samt eksekvering af forandringer/strategiske initiativer i egen organisation og som proaktiv aktør i samfundet.
Via teoretisk viden og eksemplificering ved konkrete cases og udfordringer tilbydes et fælles sprog og en værktøjskasse, der kan styrke lederne i det daglige tværgående arbejde i spændfeltet mellem den interne og eksterne ledelsesopgave.

 

Forløbet er udviklet og gennemføres i tæt samarbejde mellem BL og CBS Executive. Andre leverandører og konsulenter med særlig viden og erfaring vil også blive inddraget i programmet.

BoligDirektørForeningen har bidraget med idé og forslag til programmets form og indhold.

 

Artikel i Fagbladet Boligen: "Ny uddannelse skal kvalificere boligdirektørerne til at gå ind i samfundsdebatten.​"

 

Formål

Programmet skal bidrage til at styrke toplederens kompetencer i forhold til at:

 • Forstå organisationen som aktør i samfundsdebatten og sætte dagsorden
 • Helhedstænkning og -forståelse
 • Fokusere og prioritere egen indsats ift. udviklingen af organisationen

 

Udbytte

Toplederprogrammet giver i sin helhed følgende udbytte:

 • Ledere, der forstår egen ledelse i en strategisk og samfundsmæssig kontekst
 • Ledere, der både kan drifte og udvikle
 • Ledere med øget indsigt i deres personlige lederskab
 • Ledere, der kan overskue kompleksiteten og finde enkle løsninger med samarbejde og netværk internt og eksternt
 • Ledere, der forstår at bruge det fælles ledelsesrum i samarbejdet med organisationsbestyrelsen
 • Ledere med et styrket netværk i den almene sektor
 • Medarbejdere, der oplever en fælles retning og en fælles kultur
 • Samarbejdspartnere, der oplever en mere innovativ og agil organisation
 • Beboere, der føler sig mere værdsat i mødet med boligorganisationen

 

Indhold

Toplederprogrammet udgør 6 kursusdage fordelt på 4 moduler. Man tilmelder sig hele programmet.


Modulerne:

Modul 1

 • At lede i en politisk styret organisation - det fælles ledelsesrum mellem direktøren og OB - stakeholder analyse, og skabelse af rationelle rammer for emotionelle beslutninger
 • Strategiske partnerskaber - sameksistens og samkonkurrence i hhv. det snævre og udvidede ledelsesrum
 • Netværksledelse - at skabe relationer, forretning og innovation gennem strategiske netværk - grad af vertikal integration
 • Værdiskabelse som begreb og proces - og hvordan opstår værdi og forudsætningerne for at værdi anerkendes

 

Modul 2

 • Toplederen som en proaktiv samfundsaktør - moralske og etiske rammer for udøvelse af ledelse
 • Adfærd som grundlag for afkodning af ledelsesmæssige prioriteter

 

Modul 3

 • Rollen som værdiskaber - internt såvel som eksternt - hvad har værdi, for hvem og hvor længe?
 • Forskellene på absolut og relativ værdi
 • Værdi som resultat af udvekslinger og i forhold til forventninger
 • Hvor opstår der "gaps" mellem forventninger og oplevelser/erfaringer

 

Modul 4

 • Beslutningsprocesser - og deres søgen efter opgaver, der skal løses
 • Hvilke udfordringer omgiver beslutninger - og hvordan arbejder man med bias i beslutninger
 • Hvordan organiseres og ledes effektive beslutninger - i forhold til forberedelse, beslutning, og ikke mindst fastholdelse?
 • Udvikling af strategisk kompetence - at kunne se beslutninger i et eller flere scenarie perspektiv(er)

 

Forberedelse

Læsning, videoer og anden forberedelse indgår som forudsætninger for modulerne. ca. en halv til én hel dag pr. modul.

 

Pædagogik

Den pædagogiske indfaldsvinkel er en kombination af faglige indlæg, cases (fra branchen og andre), diskussioner samt ikke mindst kobling til egen praksis.

Der vil også blive anvendt blended learning værktøjer - som kan bruges i egen praksis.

 

Undervisningsteam

Mogens Bjerre, lektor, Academic Dean, CBS Executive, er gennemgående programleder på toplederprogrammet og vil blive suppleret af anerkendte undervisere med relevant specialistviden. I tillæg vil inspiratorer (erhvervsfolk, branchefolk og lign) blive inddraget i dialog med BL.

Nana Juul fra BL - Kurser og rådgivning deltager på alle moduler for at sikre kobling til den almene boligsektor. BL varetager kursusadministrationen inkl. tilmeldinger.

 

Sted
Hvor ikke andet er oplyst afvikles modulerne hos CBS Executive, Råvarebygningen, Porcelænshave 22, 2000 Frederiksberg.

 

Pris og betingelser
Toplederprogrammet:               48.500 kr. (momsfrit)

Prisen indeholder: 
Kursusdeltagelse, adgang til e-portal, forplejning og programmaterialer.

OBS: Prisen indeholder ikke overnatning på hotel og kørsel.

Oprettelse: 01.10.2019 | Sidst opdateret: 03.05.2023

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her