Strategiseminar for organisationsbestyrelser

Læg en strategi for jeres boligorganisation

Billede af moede_6.jpg

Få hjælp til at lægge en klar strategi

Hvad skal vores boligorganisation være kendt for? Hvad er vores vigtigste mål for de kommende år? Hvor ser vi boligorganisationen om ti år?

 

Dette er centrale spørgsmål for en organisationsbestyrelse, der som politisk ledelse i boligorganisationen er ansvarlig for at udstikker rammer og retning for organisationens virke og fremtidige udvikling. En veldrevet og ikke mindst fremtidssikret boligorganisation kræver en fremsynet organisationsbestyrelse med fokus på visioner, mål og strategier.

Med et strategiseminar for organisationsbestyrelsen får I igangsat det strategiske udviklingsarbejde for netop jeres boligorganisation.

Strategiseminarets indhold

Strategiseminaret er en vekselvirkning mellem præsentation af strategiredskaber og anvendelse af redskaberne til konkret strategiformulering for jeres boligorganisation. Der er tale om et praksisnært og anvendelsesorienteret udviklingsseminar, hvor fokus er på at identificere og formulere jeres mål og planer for fremtiden.

 

På seminaret introduceres I for centrale strategibegreber som mission, vision og mål, og vi arbejder med SWOT-analyse, bench-mark og nøgletal, herunder Landsbyggefondens tvillingeværktøj.

 

BL anbefaler, at strategiseminaret gennemføres for den samlede ledelse – dvs. organisationsbestyrelsen og direktionen. Herved kan der opnås et fælles ledelsesgrundlag for organisationen.

 

BL er tovholder på dagen og leverer de faglige oplæg samt understøtter og faciliterer de konkrete strategidrøftelser. 

Udbytte

Med et strategiseminar får I som organisationsbestyrelse:

  • Værktøjer til strategisk analyse af egen organisation
  • Indsigt i stærke og svage sider i organisationen samt trusler og muligheder i omverdenen
  • Redskaber til udvikling og formulering af en strategi
  • Konkret strategiudvikling for egen boligorganisation

 

Der er mulighed for at tilpasse og vinkle kursusindholdet i henhold til jeres ønsker og behov. Ved tilpasning af kurset kan der forekomme et tillæg i prisen.

Praktisk information og pris

Strategiseminaret afvikles oftest som et weekendarrangement på 9-10 timer fordelt over en fredag (fra kl. 16-19) lørdag (kl. 9-15.30). Der deltager to konsulenter fra BL. Boligorganisationen stiller lokaler og forplejning til rådighed. 

 

Prisen for strategiseminaret er 39.000 kr. (ekskl. moms). Hertil kommer transportomkostninger for konsulenter (+evt. overnatning) samt udgifter til lokaler og forplejning.

 

Prisen inkluderer BL’s forberedende analyse af organisationen og de lokale forhold, afvikling af seminaret samt skriftlig opsamling.

 

Forløbet kan tilpasses efter boligorganisationens ønsker. Prisen i den forbindelse skal aftales.


Søger du bolig? - Klik her