Renoveringer og afdelingsbestyrelsen

Få overblik på hvem, hvad og hvordan

Hvilken rolle kan afdelingsbestyrelsen spille i forbindelse med større renoveringer og fysiske helhedsplaner? Hvad har man indflydelse på, og hvad skal man overlade til fagfolk? Hvordan kan man styrke kommunikationen og samarbejdet?

 

Formålet er at give afdelingsbestyrelserne en viden om rammerne for de fysiske helhedsplaner, samt en forståelse for faserne i en byggesag. Kurset lægger op til dialog om afdelingsbestyrelsernes rolle og indflydelse, og om hvordan de kan bidrage til kommunikationen med beboerne.

Kurset lægger op til dialog om afdelingsbestyrelsernes rolle og indflydelse, og om hvordan de kan bidrage til kommunikationen med beboerne.

Indhold og emner

I en vekslen mellem oplæg og dialog fokuserer kurset på følgende emner:

  • Hvad er faserne i en helhedsplan?
  • Overgangen – fra drift til helhedsplan og tilbage til drift.
  • Afdelingsbestyrelsens rolle og opgaver i forløbet, herunder hvordan man fastholder interessen i beboerdemokratiet og blandt beboerne.
  • Konkrete værktøjer til hvordan afdelingsbestyrelsen kan folde deres rolle ud.
  • Samarbejde mellem beboerdemokrater og administrationen i arbejdet med helhedsplaner.

 

Det er vores erfaring, at udbyttet styrkes hvis der både deltager afdelingsbestyrelser og de medarbejder, der arbejder med renoveringsprojekterne.

Praktisk information og pris

Kurset har som udgangspunkt en varighed på 3 timer og er velegnet som fyraftensmøde. Boligorganisationen stiller lokaler og forplejning til rådighed.

 

Det er boligorganisationen, der skal være rekvirent.

 

Prisen for kurset (standardforløb på 3 timer) er 12.000 kr. Hertil kommer transportomkostninger for konsulent (+ evt. overnatning)

 

Forløbet kan tilpasses efter rekvirentens ønsker. Prisen i den forbindelse skal aftales.


Søger du bolig? - Klik her