Konflikthåndtering for valgte

Hvad gør I, når der opstår konflikter blandt beboere?

Og hvad gør I, når I mødes af vrede eller frustrerede beboere, som vil have jer til at løse en konflikt for dem?

Konflikter forekommer ofte i almene boligområder, både mellem beboere, mellem beboere og valgte, og mellem administration og beboere. Konflikter kan skabe utryghed og dårlig trivsel, både for jer som valgte og for beboerne. Samtidig kan konflikter være svære at forstå og vanskelige at håndtere. Med et kursus i konflikthåndtering styrker I jeres viden og redskaber til at håndtere hverdagens konflikter.

I samarbejde med Center for Konfliktløsning tilbyder BL derfor undervisning i konflikthåndtering for valgte i almene boligorganisationer.

 

På kurset får I en forståelse af, hvad en konflikt er, og hvad der sker med os, når den eskalerer.

 

Indhold i undervisningen:

Et kursus i konflikthåndtering kan give jer en grundlæggende konfliktforståelse og træning i at agere konstruktivt i egne konfliktsituationer. Indholdet på kurset kan tilrettelægges efter behov og ønsker fra jer i samråd med BL og Center for Konfliktløsnings erfarne undervisere.

På kurset kan I fx arbejde med nogle grundlæggende analyseredskaber for at få forståelse for, hvad en konflikt er, og hvad der sker med os, når den eskalerer. I kan også arbejde med, hvordan I møder konflikter fx spontane og bevidste reaktioner på konflikt, og reflekter over, hvordan I hver især selv reagerer på konflikter.

En god kommunikation er altafgørende i konfliktarbejdet – både når man vil forebygge, åbne og løse konflikter. Derfor er det bl.a. også muligt at komme til at arbejde med konfliktnedtrappende og kontaktskabende kommunikation

 

Praktisk information og pris

Kurset afvikles som et 1-dagskursus, og kan placeres på såvel hverdage som weekender. Boligorganisationen stiller lokaler og forplejning til rådighed.

 

Prisen for kurset afhænger af deltagerantallet:

  • Ved deltagerantal under 18 er udgangspunktet 20.900 kr.
  • Ved mere end 18 deltagere er udgangspunktet 35.700 kr., da der er to undervisere på.

 

Ved særlig tilpasning skal prisen aftales.

Hertil kommer transportomkostninger for undervisere (+evt. overnatning).


Søger du bolig? - Klik her