Det gode afdelingsmøde

Bliv bedre til at planlægge afdelingsmødet

Få hjælp til planlægningen af afdelingsmødet

Et mødes succes afhænger i høj grad af mødets tilrettelæggelse, afvikling og opfølgning.

På dette korte introkursus har vi fokus på planlægningen af afdelingsmødets afvikling.

 

Kurset er både for nyvalgte, og for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som har kortere eller længere erfaring.

Vi opfordrer til, at kurset gennemføres som et fælles arrangement for flere afdelinger i boligorganisationen. Det giver mulighed for udveksling og læring på tværs.

Formål

Formålet er at inspirere afdelingsbestyrelsen i forhold til planlægningen af de fremtidige møder. Det kan også bidrage til at styrke interessen for, og opbakningen til, møderne blandt afdelingens lejere.

 

Indhold og emner

Kurset vil bl.a. dreje sig om

  • Forberedelse og rammer om mødet
  • Indkaldelsen
  • Mødets forløb i hovedtræk

Kurset er en blanding af oplæg, drøftelse i mindre grupper og erfaringsudveksling.

Vi vil inspirere afdelingsbestyrelsen i forhold til den fremtidige mødeplanlægning.

Praktisk information og pris

Kurset har som udgangspunkt en varighed på 3 timer og kan placeres på såvel hverdage som weekender. Boligorganisationen stiller lokaler og forplejning til rådighed.

 

Det er boligorganisationen, der skal være rekvirent.

 

Prisen for kurset (standardforløb på 3 timer) er 12.000 kr.

Hertil kommer transportomkostninger for konsulent (+ evt. overnatning).

 

Forløbet kan tilpasses efter rekvirentens ønsker. Prisen skal i den forbindelse aftales.


Søger du bolig? - Klik her