Det gode afdelingsmøde

Bliv bedre til at planlægge afdelingsmødet

Få hjælp til planlægningen af afdelingsmødet

Et mødes succes afhænger i høj grad af mødets tilrettelæggelse, afvikling og opfølgning. På dette introkursus bliver jeres bestyrelse klædt på til at klare denne opgave til perfektion, så mødet bliver en succes.

 

Afdelingsmødet er en vigtig del af beboerdemokratiet, hvor vigtige beslutninger bliver taget. Derfor fortjener mødet også at være korrekt afholdt, hvor der er engagerede beboere, samtidig med at formalia bliver overholdt. Med ”Det gode afdelingsmøde” er det netop, hvad I får med hjem.

 

Kurset er både for nyvalgte og for erfarne bestyrelsesmedlemmer, som gerne vil have inspiration til at afholde et succesfuldt og levende afdelingsmøde.

 

Vi opfordrer til, at kurset gennemføres som et fælles arrangement for flere afdelinger i boligorganisationen. Det giver mulighed for erfaringsudveksling og læring på tværs, hvilket gavner deltagernes udbytte.

Formål

Formålet er at inspirere afdelingsbestyrelsen i forhold til planlægningen af de fremtidige møder. Det kan også bidrage til at styrke interessen for møderne blandt afdelingens beboere.

 

Indhold og emner

Kurset vil bl.a. dreje sig om

  • Forberedelse og rammer om mødet
  • Indkaldelsen
  • Mødets forløb i hovedtræk

Kurset er en blanding af oplæg, drøftelse i mindre grupper og erfaringsudveksling.

Du får viden og inspiration til planlægning af afdelingsmødet.

Praktisk information og pris

Kurset har som udgangspunkt en varighed på 3 timer og kan placeres på såvel hverdage som weekender. Boligorganisationen stiller lokaler og forplejning til rådighed.

 

Det er boligorganisationen, der skal være rekvirent.

 

Prisen for kurset (standardforløb på 3 timer) er 12.000 kr.

Hertil kommer transportomkostninger for konsulent (+ evt. overnatning).

 

Forløbet kan tilpasses efter rekvirentens ønsker. Prisen skal i den forbindelse aftales.


Søger du bolig? - Klik her