Afdelingsbestyrelsen

Rettigheder, pligter og samarbejde

Hvad er afdelingsbestyrelsens roller og ansvar?

Hvad er afdelingsbestyrelsens roller og ansvar? Hvordan kan afdelingsdemokratiet bruges til at påvirke udviklingen i afdelingen? Hvad betyder det at være beboernes ”tillidsmand”? Hvor er snitfladerne til organisationsbestyrelsen og de ansatte?

 

Som afdelingsbestyrelsesmedlem kan det være mange spørgsmål af den type, man skal forholde sig til. Men det er der råd for!

Vi tilbyder et kursus, som er en introduktion til nyvalgte, men også en mulighed for, at hele afdelingsbestyrelser kan få et fælles input til det videre arbejde.

Vi opfordrer til at kurset gennemføres som et fælles arrangement for flere afdelinger i boligorganisationen. Det giver muligheder for udveksling og læring på tværs af afdelingerne.

 

Det giver også erfaringsmæssigt de bedste muligheder for at koble regler med lokal praksis og for at styrke det konkrete samarbejde.

Formål

Formålet er at give et overblik over mulighederne i afdelingsbestyrelsen og afdelingsdemokratiet. Kurset vil introducere de vigtigste rettigheder og pligter, samt give inspiration til arbejdet med at sikre, at afdelingen er rammen om et godt bomiljø.

 

Indhold og emner

Kurset fokuserer på såvel det formelle og det mere uformelle i afdelingsbestyrelsens arbejde, fx:

  • Hvem bestemmer hvad?
  • Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingen
  • Udvikling af afdelingen og engagementet
  • Samarbejdet med driften

Praktisk information og pris

Kurset har som udgangspunkt en varighed på 3 timer og kan placeres på såvel hverdage som weekender. Boligorganisationen stiller lokaler og forplejning til rådighed.

 

Det er boligorganisationen, der skal være rekvirent.

 

Prisen for kurset (standardforløb på 3 timer) er 12.000 kr.

Hertil kommer transportomkostninger for konsulent (+ evt. overnatning).

 

Forløbet kan tilpasses efter rekvirentens ønsker. Prisen i den forbindelse skal aftales.


Søger du bolig? - Klik her