Synskursus

Få hjælp til synsproceduren

Nogle boligorganisationer decentraliserer fraflytningssynet fra inspektørfunktionen til ejendomsfunktionærerne og har brug for basisviden om ind - og fraflytningsreglerne. Andre boligorganisationer kan have behov for et videns brush-up og for at få fælles fodslag i forhold til synsprocedurer.

 

Vi leverer forskellige produkter - helt afhængig af jeres ønsker og behov!

Kurset kan indeholde praktisk gennemførelse af et syn, hvor alle deltagere syner samme lejemål.

En model kunne være, at vi informerer om det grundlæggende regelsæt om ind - og fraflytning og derudover træner deltagerne i at vurdere, hvornår der er tale om misligholdelse og slid/ælde via diskussion og evt. praktisk gennemførelse af et syn, hvor alle deltagere syner samme lejemål.

Kursusdagens indhold ville se sådan ud:

  • Indflytningsrapport og procedure
  • Udlejers vedligeholdelsespligt generelt
  • Gennemgang af A- og B-ordning
  • Misligholdelse/slid og ælde
  • syn af en bolig
  • Regler for adgang til boligen
  • Frister i forbindelse med fraflytning

 

Deltagerantal: max 15 - 20 personer

 

Pris for en kursusdag (fx kl. 9.00 – 15.00) er 18.000 kr.

Hertil kommer transportomkostninger for konsulent (+ evt. overnatning)

En anden model kunne være, at de garvede synsmedarbejdere bliver udfordret i forhold til indgroede vaner og mesterlære doktriner, så boligorganisationen kan sikre, at der er fælles rammer og retning i de syn, der bliver foretaget i organisationen. Her vil der være fokus på misligholdelsesbegrebet og de udfordringer en synsmedarbejder kan stå overfor i forbindelse med synet.

 

Deltagerantal: max. 40 personer

 

Pris for en formiddag/eftermiddag (ca. 3 timer) er 12.000 kr.

Hertil kommer transportomkostninger for konsulent (+ evt. overnatning)

 

Begge forløb kan tilpasses efter rekvirentens ønsker. Prisen i den forbindelse skal aftales.


Søger du bolig? - Klik her