Råderet

Billede af kaffekop.jpg

Reglerne om råderet er i teorien få og enkle, men praksis viser at reglerne giver udfordringer. I den daglige administration dukker spørgsmål og overvejelser op om, hvordan boligorganisationen fx skal håndtere uanmeldte arbejder i forbindelse med et fraflytningssyn, sikre vedligeholdelsen af råderetsarbejderne, slå en streg og kigge fremad etc.

Vi tilbyder derfor et kursus, hvor medarbejdere, der arbejder med råderetsreglerne, kan blive klogere på de forhåndsregler, man bør tage i forbindelse med godkendelse af forbedrings- og forandringsarbejder.

Bliv klogere på de forhåndsregler, man bør tage i forbindelse med godkendelse af forbedrings- og forandringsarbejder hos lejerne.

Kursusindhold

  • Individuel råderet
  • Forskellen på forbedringer og forandringer
  • Vedligeholdelsen
  • Godtgørelse for forbedringer
  • Uanmeldte arbejder
  • Kig fremad -forslag til procedure
  • Kollektiv råderet

 

Praktisk information og pris:

Deltagerantal: max. 15 deltagere
Prisen for kurset (standardforløb på 4 timer) er 14.000 kr.
Hertil kommer transportomkostninger for konsulent (+ evt. overnatning)
Forløbet kan tilpasses efter rekvirentens ønsker. Prisen i den forbindelse skal aftales.
Boligorganisationen stiller lokaler og forplejning til rådighed.

Læs relaterede spørgsmål og svar omkring Råderet

Se alle

Søger du bolig? - Klik her