Når formalia møder virkeligheden

Afdelingsmødet er beboernes krumtap. Her træffes alle vigtige beslutninger for afdelingen og dens beboere. Det er her, beboernes meninger skal høres. Det er på afdelingsmødet, at beboerne får indflydelse på drift, vedligeholdelse og øvrige forhold vedrørende afdelingen.

 

Med dette kursus får du indblik i, hvordan du som ansat kan bidrage til at planlægge og afvikle et afdelingsmøde, som kan danne ramme om gode debatter, og som samtidig overholder formalia.

Gode afdelingsmøder kan være med til at understøtte en sund demokratisk kultur med fokus på afdelingens og beboernes trivsel.

Formål

Formålet med kurset er at give dig som ansat kompetencer til at planlægge og afvikle afdelingsmøder i overensstemmelse med gældende regler og god debatkultur. Formået er desuden at klæde dig på til at håndtere spørgsmål og dilemmaer, der opstår i praksis, og som lovgivningen ikke direkte adresserer.

Indhold og emner

De emner, der behandles på kurset, er bl.a. følgende:

  • Overvejelser om udarbejdelse af dagsorden
  • Behandling af indkomne forslag - både inden og under mødet
  • Afvikling af afdelingsmødet, herunder håndtering af afstemninger, valghandlinger, mistillidsvotum, adgang til mødet mm.
  • Understøttelse af en god debatkultur

Deltagerne opfordres til at medbringe cases og eksempler fra egen hverdag.

 

Kurset er bygget op omkring oplæg, diskussion og arbejde i mindre grupper. Der er fokus på dialog samt praktiske og anvendelige værktøjer.

Praktisk information og pris

Praktisk information og pris

Kurset retter sig mod ansatte, som har en rolle i planlægning og/eller afvikling af afdelingsmødet.

 

Kurset har som udgangspunkt en varighed på 3 timer og kan placeres på såvel hverdage som weekender. Boligorganisation stiller lokale og forplejning til rådighed.

 

Kurset er oplagt til at invitere kolleger fra byens øvrige boligorganisationer med til fælles opkvalificering og videndeling.

 

Prisen for kurset (standardforløb på 3 timer) er 12.000 kr.

Hertil kommer transport for konsulent (+ evt. overnatning).

 

Forløbet kan tilpasses efter rekvirentens ønsker. Prisen skal i den forbindelse aftales.


Søger du bolig? - Klik her