Boligengelsk

Lær væsentlige fagudtryk inden for dit felt

Billede af moede_4.jpg

Flere og flere ansatte oplever et stigende behov for at kunne kommunikere og vejlede udenlandske beboere og boligsøgende. Selvom man taler engelsk er det ikke givet, at man kan udtrykke sig præcist om specifikke boligforhold.

 

På kurset Boligengelsk tager vi udgangspunkt i de sproglige udfordringer, man kan stå overfor, når samtalen om bovilkår skal foregå på engelsk.

Deltagerne bliver trænet i at føre dialog med engelsktalende beboere og boligsøgende om fx:

  • Muligheder for at leje en bolig
  • Regler i forbindelse med ind- og fraflytning
  • Vedligeholdelse af boligen
  • De beboerdemokratiske regler
  • Hvordan ejendomsservicen fungerer i afdelingen

 

Derudover arbejdes der med udvidelse af det aktive ordforråd indenfor boligforhold, og der trænes korrekt udtale af udvalgte fagudtryk samt anvendelse af relevante høflighedsudtryk i dialog med lejere/boligsøgende.

 

En udførlig ordliste (Boligengelsk: Dansk – Engelsk) udleveres.

Vi træner væsentlige fagudtryk inden for dit felt

Vilkår og priser

Kurset bliver leveret ”ved døren”, idet det udbydes som et rekvireret kursus, der foregår hos den enkelte boligorganisation, der selv står for det praktiske arrangement.

Undervisningen varetages af en erfaren ekstern underviser.

 

Kursusforløbet er normalt på 2 x 3 timer – fordelt på 2 for- eller eftermiddage efter aftale. Pris 15.225 kr. samt dækning af undervisers transportudgifter.


Deltagerantal- og forudsætninger

Deltagerantallet er max. 10 personer. Det forudsættes, at deltagerne kan forstå og tale engelsk på et niveau, så de kan føre en enkel samtale om velkendte emner.

Kurset egner sig ikke til nybegyndere.


Søger du bolig? - Klik her