Afdelingsmøder – administrationens rolle før, under og efter

Administrationen har en naturlig rolle i at sikre planlægning og gennemførelse af afdelingsmøder, men det er en opgave med mange regler, dokumenter, interessenter og faldgruber, og det kan virke som en stor og lidt uoverskuelig mundfuld for de fleste.

På dette kursus får du et samlet overblik over processen og de formelle regler samt en forståelse for rollefordelingen mellem beboerne, de valgte og de ansatte.

 

Gode afdelingsmøder kan være med til at understøtte en sund demokratisk kultur med fokus på afdelingens og beboernes trivsel.

Målgruppe og formål

Kurset henvender sig medarbejdere, der varetager en eller flere funktioner i forbindelse med planlægning, forberedelse og gennemførelse af afdelingsmøder.

Kurset giver dig kompetencer til at planlægge og afvikle afdelingsmøder efter de gældende regler og med en god debatkultur. Du bliver desuden klædt på til at håndtere de spørgsmål og dilemmaer, der opstår i praksis, og som lovgivningen ikke direkte tager højde for.

Indhold og emner

Vi kommer blandt omkring følgende:

 

  • Hvem har ansvaret?
  • Hvad er reglerne, og hvor står de henne?
  • Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle, og hvordan sikrer man det gode samarbejde?
  • Hvad skal dagsordenen indeholde, og hvordan håndterer man fx indkomne forslag?
  • Hvordan sikrer man det gode møde, og hvad er dirigentens rolle og ansvar?
  • Hvad skal referatet indeholde, og hvordan følger man op?

 

Kurset er bygget op om oplæg, drøftelser og arbejde i mindre grupper. Der er fokus på dialog samt praktiske og anvendelige værktøjer. Deltagerne opfordres til at medbringe cases fra egen hverdag.

Praktisk information og pris

Kurset varer 4 timer og kan placeres på såvel hverdage som weekender. Boligorganisationen stiller lokale og forplejning til rådighed.

 

Kurset gennemføres som standard for max. 20 deltagere og koster 14.000 kr.(momsfrit). Hertil kommer transport for konsulent (+ evt. overnatning). Kurset kan tilpasses efter rekvirentens ønsker – prisen skal i så fald aftales.

 

Kurset udbydes også som åbent kursus for ansatte. Find det i vores kursuskalender.


Søger du bolig? - Klik her