Priser og tilbud

BL yder medlemmerne rådgivning, rekvirerede kurser, seminarer, oplæg, proceshjælp mv.

Vi yder vores medlemmer rådgivning, rekvirerede kurser, seminarer, oplæg, proceshjælp mv. på baggrund af nedenstående vejledning og priser.

 

Når boligorganisationen henvender sig, sørger vi for, at der skabes kontakt til den rette konsulent, som sammen med rekvirenten drøfter ønsker og behov. Derefter laver konsulenten et tilbud med forslag til indhold, tidsramme og pris.

 

For at levere den bedste løsning vil vi opfordre til, at de relevante parter i boligorganisationen deltager i planlægning af tilbuddet.


Priser

1. Konsulentydelser efter medgået tid

Timepriserne er differentierede. Timeprisen benyttes både som timebetaling og som udgangspunkt for beregning af tilbud med fast pris.

 

Takster

 

Konsulentydelser efter medgået tid. 

 


1.200 kr.

 

 

Tinglysning efter medgået tid.

 
  900 kr.

 

 

2. Rekvirerede kurser og seminarer

I et samarbejde mellem boligorganisationen og BL-konsulenten sammensætter BL forslag til et forløb ud fra boligorganisationens behov for viden, løsninger eller facilitering.

 

BL beregner en fast pris for kurser og seminarer. Prisen fastsættes ud fra en vurdering af opgavens art og omfang samt antallet af deltagere. Prisen på standardiserede forløb vil dermed være lavere end på mere tilpassede forløb.

 

 

 3. Foredrag

Foredrag omfatter som udgangspunkt generelle indlæg af max. 1 times varighed. Ved længere indlæg eller deltagelse i efterfølgende paneldebatter eller lignende udarbejdes særskilt tilbud på baggrund af en vurdering af opgavens art og omfang.

 

Pris

6.500 kr. 

                              

 

 

4. Dirigentopgaver

BL kan levere en erfaren dirigent til et repræsentantskabsmøde eller et udfordrende afdelingsmøde. Ved mere rutineprægede møder af max 2 timers varighed inklusive forberedelse faktureres et fast honorar. Ved møder udover 2  timer og/eller behov for ekstra forberedelse faktureres den ekstra tid efter medgået tid.

 

Fast honorar 4.500 kr. for de første 2 timer

 

 

 

5. Rådgivning og rekvirerede forløb for ikke-medlemmer

Ikke-medlemmer kan kontakte os om foredrag, undervisning el. lign vedrørende emner, som vi er specialiseret i indenfor den almene boliglovgivning og boligpolitik.

 

I forbindelse med fakturering af kurser eller rådgivning til eksterne (ikke BL-medlemmer) tillægges prisen 25 %. Udgangspunktet er de generelle regler for de rekvirerede kurser og seminarer jf. ovenfor.
 

 

Moms
Alle priser skal tillægges moms i de situationer, hvor der ikke er tale om undervisning eller foredrag.

 

Transport
Transport betales særskilt og faktureres som de faktiske udgifter, der knytter sig til den leverede ydelse eller rådgivning fra BL. Der betales ikke medgået tid for dækning af konsulenternes transporttid. Ved møder med lange transporttider faktureres dog mindst fire timer, inkl. forberedelse og efterbehandling.

 

Kørte kilometer faktureres efter gældende takster og regler. Derudover faktureres udgifter til dækning af udgifter til bro, tog, fly, taxi mv.

Oprettelse: 24.01.2019 | Sidst opdateret: 11.01.2023

Sideansvarlig: Dorte Hjerrild


Søger du bolig? - Klik her