OptimeringsAnalyse

Hold huslejen nede - men hvordan? Få et økonomisk overblik der sikrer at du kan sætte ind på de rigtige områder, så du undgår at huslejerne stiger mere end pris- og lønudviklingen.

Billede af DriftsNet banner

Optimeringsanalyse

Hold huslejen nede - men hvordan? Få et økonomisk overblik, der sikrer at du kan sætte ind på de rigtige områder, så du undgår at huslejerne stiger mere end pris- og lønudviklingen. 

Optimeringsanalyse - Opnå effektivisering

Optimeringsanalyse - Opnå effektivisering

Der er fokus på at begrænse huslejeudviklingen. Men hvordan holder vi igen på huslejen uden at det går ud over kvalitet eller service? Hvordan kan der spares penge uden masseafskedigelser?

BL, KL og regeringen har indgået en aftale omkring effektivisering af den almene boligsektor i Danmark. Aftalen handler om at fremtidssikre almene boliger, med særligt fokus på at holde stigninger i huslejen nede for beboerne. Samlet set skal der spares 1,5 mia. kr. frem mod 2020. Det svarer til ca. 8 % i alt på driften i forhold til regnskaberne i 2014.

 

KOM GODT I GANG 
Vi skal lære at køre lidt længere på literen

Det handler om at spare penge på den korte og den lange bane. Undgå at bruge tid på undersøgelser, der ikke giver effekt.

Vi tilbyder at gennemanalysere alle tilgængelige data for at finde de områder, hvor jeres boligorganisation ser ud til at kunne opnå besparelser. Vi starter i helikopterperspektiv for at finde de områder, hvor der er størst chance for at finde mulige besparelser.

 

 

Hvad kan vi tilbyde?

  • BL og Rambøll har hver især kompetencer, som er værdifulde i den proces, som boligorganisationer skal gennemgå for at begrænse huslejeudviklingen. 

  • BL har betydelig indsigt i drift og administration af almene boliger, i de beboerdemokratiske procedurer og både ”best practice” og ”worst case” indenfor den almene sektor. Rambøll er specialister i effektiv ejendomsdrift, facility management og professionelle analyser baseret på erfaringstal fra beboelsesejendomme.

  • Sammen har BL og Rambøll stor erfaring med analyse af effektiviseringsinitiativer fra en række projekter hos forskellige almene boligorganisationer i Danmark.

 

 

Hvad får boligorganisationen ud af det?

 

  • Analyseresultater, som viser hvor der er noget at hente – og de områder, hvor det ikke kan betale sig at bruge mere tid. Vi ser på boligorganisationen under ét og på afdelingerne individuelt i den indledende fase.

  • Viden om organisationens nuværende situation gennem en kortlægning af driftsomkostninger, samt omfattende benchmarkanalyse mod andre boligorganisationer på både afdelings- og organisationsniveau.

  • En gennemgang af organisationens indkøbsprocedurer med anbefalinger.

  • En afdækning af mulighederne og hjælp til at finde de områder, hvor der er størst chance for gevinst – uden at tabe noget, som I finder værdifuldt.

 

Tilbudsmodel

Vi finder jeres potentialer
Gennem velafprøvede metoder, udføres en økonomisk analyse, som giver jer overblikket over jeres besparelsespotentialer.

Rambøll og BL leverer denne omfattende indledende analyse for en almen boligorganisation og afdelingerne for i alt kr. 75.000 excl. Moms

Herefter er det op til jer at tage stilling til, hvor der skal arbejdes videre, og hvilke ideer, der skal konkretiseres og realiseres.

 

Et spadestik dybere
Når den indledende analyse er udført, er der mulighed for at vi går et spadestik dybere. Her kan udarbejdes en dybdegående analyse af boligorganisationens strukturer og indkøbsprocedurer, med henblik på at finde de steder hvor gevinsterne er størst og lettest at hente hjem.

Her beskrives både boligorganisationens nuværende og fremtidige situation, på baggrund af data fra benchmarkanalysen og interviews med bestyrelser og medarbejdere i boligselskabet. Hvis boligselskabet ønsker en endnu mere dybdegående analyse, er der mulighed for tilvalg af fx flere interviews, beboerundersøgelser eller seminarer for medarbejdere og valgte.

 

Download produktfolder

PDF Fil

Download produktfolder

Download

Oprettelse: 11.06.2019 | Sidst opdateret: 03.08.2022

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Billede af Dorte_Hjerrild.jpg

Dorte Hjerrild

Afdelingschef for Kurser og Rådgivning
Se profil

Søger du bolig? - Klik her