Indflytteranalyse

Indflytteranalysen giver indsigt i lejernes oplevelse af boligorganisationens service.

Billede af DriftsNet banner

Lejernes første indtryk af boligorganisationen, servicen og boligen skabes ved indflytningen. En god indflytningsproces er et vigtigt grundlag for beboertilfredsheden. Derfor er der god grund til at spørge de nye lejere om deres oplevelse af forløbet omkring deres indflytning.

Med en indflytteranalyse får I som boligorganisation indsigt i lejernes oplevelse af jeres service og dermed værdifuld viden til hele tiden at udvikle jer og blive endnu bedre.

Vi tilbyder

BL har udviklet et spørgeskema til afdækning af indflytternes oplevelse af indflytningsprocessen. Spørgeskemaet afdækker både tilfredsheden med informationsmateriale, fremvisning af boligen, indflytningssyn men indeholder også spørgsmål om de nye lejeres tidligere bopæl og deres bevæggrund for at vælge at flytte til netop jeres boligafdeling.

Spørgeskemaet, der kan benyttes gratis, kan downloades ovenfor. 

BL bistår gerne med konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af indflytteranalysen. Vi kan bistå med databehandling, afrapportering og analyse af resultaterne. Du kan læse mere om BL værktøjet indflytteranalyse i produktbladet. 


Søger du bolig? - Klik her