Granskningskoncept

Nemmere og billigere ekstern granskning af vedligeholdelsesplanerne

Billede af BL Www Photos 2
Det fremgår af driftsbekendtgørelsen, at boligafdelingernes vedligeholdelsesplaner (PPV-planer) senest med udgangen af 2021 skal granskes af en ’ekstern uvildig byggesagkyndig’. Den eksterne granskning skal vurdere, om vedligeholdelsesplanerne er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter og henlæggelser.

 

BL har udviklet et enkelt koncept, som boligorganisationerne kan bruge til at gennemføre en intern granskning forud for de lovpligtige, eksterne granskninger af afdelingernes vedligeholdelsesplaner (PPV-planer). Derved fastholder og udvikler I jeres viden om vedligeholdelsen af jeres bygninger og kvalificerer I den lovpligtige eksterne granskning.

 

OBS! Værktøjet til den eksterne granskning udgår, da denne udføres i regi af Landsbyggefonden (jf. LBF Orienterer 836). Dette ændrer ikke på at den interne granskning kan bruges til at sikre, at afdelingernes henlæggelser stemmer overens med bygningernes tilstand.

Læs mere om den eksterne granskning her.


Konceptet, der er udviklet i samarbejde med Byggeskadefonden og testet af en række boligorganisationer, indeholder:

 

  • Vejledning
  • Excel-værktøj til intern granskning.

 

Værktøjet er gratis at bruge.

 

Sådan arbejder I med BL’s koncept

Der er tale om et enkelt og intuitivt Excel-værktøj, som I kan downloade her fra siden. Vi anbefaler, at I gennemgår vores vejledning for at få det fulde udbytte af processen og samtidig sikre, at I får samlet de rigtige oplysninger til den eksterne gransker.

 

*Afhængigt af din Excel-version kan det se ud som om, at sidelayoutet på de enkelte ark ’går ud over’ én side. Oplever du dette, kan problemet løses ved, at du vælger [Udskriv/Print] fra menuen [Filer]. Du skal ikke udskrive siden og kan blot lukke evt. dialogboks. Herefter vises det valgte ark inden for én A4-side.

FAKTA

Kravet om ekstern granskning af boligafdelingernes vedligeholdelsesplaner fremgår af Bekendtgørelsen om drift af almene boliger, nr. 70 af 26. januar 2018:

64: Den rapport om ejendommens tilstand, der er nævnt i § 62, stk. 1, og den vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der er nævnt i § 63, stk. 3, skal hvert 5. år granskes af en ekstern uvildig byggesagkyndig med henblik på at vurdere, om rapport og plan er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter.

Søger du bolig? - Klik her