Fraflytteranalyse

Fraflytterundersøgelsen giver værdifuld information om fraflytternes oplevelse af at være lejere hos boligorganisationen.

Billede af DriftsNet banner

Flere gætter sig frem, mens andre ønsker at kende svarene.

Hvorfor fraflytter lejerne deres boliger? Og er der noget, man i boligorganisationen kan gøre, for at modvirke tendens til fraflytninger og måske tomme boliger?

Med en fraflytterundersøgelse får I som boligorganisation værdifuld information om fraflytternes oplevelse af at være lejere hos jer. En viden I kan bruge til at blive endnu bedre og om muligt begrænse fraflytningen fra jeres afdelinger.

En sådan undersøgelse af fraflytternes tilfredshed er desuden et vigtigt bidrag til styringsdialogen.

Vi tilbyder

BL har udviklet et spørgeskema til afdækning af fraflytternes tilfredshed med deres tidligere bolig, årsagerne til deres fraflytning samt deres tilfredshed med den service, de har modtaget fra boligorganisationen i forbindelse med fraflytningen. 

Skemaet kan benyttes gratis og downloades ovenfor. 

Vi stiller gerne vores hjælp til rådighed i forbindelse med gennemførelse af fraflytterundersøgelsen. Vi tilbyder konsulentbistand i forhold til databehandling, afrapportering og analyse af resultaterne.

Du kan læse mere om BL værktøjet fraflytteranalyse i produktbladet. 


Søger du bolig? - Klik her