Drift Benchmarking

Bliv klogere på driftsområdet i din boligorganisation og få mulighed for at optimere konkrete driftsopgaver på et troværdigt datagrundlag og med større detaljeringsgrad.

Billede af DriftsNet banner

Om værktøjet

Drift benchmarking er et præcist og operationelt benchmarking-værktøj for driftsområdet i almene boligorganisationer.

Med Drift Benchmarking får du mulighed for at sammenligne ressourceforbruget på en række forud definerede driftsopgaver med andre boligorganisationer eller internt i din egen boligorganisation.

På den måde kan du prioritere og træffe beslutninger ud fra et solidt datagrundlag. Redskabet understøtter samtidig vidensdeling om driftsforhold og bedste praksis på området.

Eksempelvis kan du ved signalfarver se om din boligorganisation eller en specifik afdeling ligger under gennemsnittet, på gennemsnittet eller over gennemsnittet. Og når du fører musen hen over søjlerne i diagrammerne, vil du kunne se, hvem der klarer sig bedre.   

 

Eksempel fra Drift benchmarking

Hvilke driftsdata?

Hvilke driftsdata?

Drift Benchmarking er under stadig udvikling i forhold til boligorganisationernes ønsker og behov. Allerede nu kan du få adgang til værdifulde data på driftsområdet. Konkret drejer det sig om over 17.000 observationer, hver med 9 variable. Din boligorganisation kan sammenligne sig internt mellem afdelinger og med andre boligorganisationer ud fra geografi, byggeritype mv. Aktuelt omfatter redskabet følgende informationer: 

  1. Udgifter til renhold, udgifter til istandsættelse ved fraflytning samt henlæggelser til fraflytningsboliger.
  2. Tidsforbrug på grøn service, snerydning og affaldshåndtering samt antal opgaver i lejemålene (beboerservices).
  3. Markedspriser på udvalgte grønne services og vintertjenester.

Login på Almentid

Login på Almentid

Almentid er et simpelt tidsregistreringsværktøj. Det er udviklet i forbindelse med udviklingsprojektet "Bedre Almen Læring" og er tilgængelig på almentid.dk. Værktøjet administreres af DriftsNet og kan med fordel anvendes af alle almene boligorganisationer, som ikke i forvejen arbejder med et registreringsværktøj.

Du kan tilgå almentid.dk her

Hvis du ønsker administratoradgang til Almentid.dk, så kontakt Linda Bækgaard på lib@bl.dk

 

Instruktionsvideoer til Almentid
Husk at tænde for lyden, når du sætter videoen i gang!

  • Instruktionsvideoer til oprettelse og administration af brugere her
  • Instruktionsvideoer til administration af selskab og afdelinger her.
  • Instruktionsvideoer til login og nem adgang her.
  • Instruktionsvideo til oprettelse og adm. af opgavekategorier her
  • Instruktionsvideo til statistik og eksport af CSV her.

Find alle videoer her

Bedre Almen Læring

PDF Fil

Bedre Almen Læring

Download

Søger du bolig? - Klik her