Beboeranalyse

Kom i dialog med boligorganisationens beboere og få værdifuld viden

Billede af DriftsNet banner

Den bedste markedsføring af boliger får man ved tilfredse beboere og deres gode omtale af boligerne og afdelingerne. Men hvordan kan man vide, om beboerne er tilfredse, og hvad de kan ønske sig anderledes, hvis ikke man spørger dem direkte?

Med en beboeranalyse kan I komme i dialog med jeres beboere og herigennem få værdifuld viden og idéer til videreudvikling af jeres boligområder og service, så det bliver endnu bedre at være beboer hos jer.

En undersøgelse af beboernes tilfredshed er desuden et afgørende bidrag til styringsdialogen.

Vi tilbyder

BL har udviklet et spørgeskema til måling af beboernes tilfredshed. Spørgeskemaet afdækker den enkelte beboers tilfredshed med boligen, udearealerne, fællesfaciliteterne, trygheden i området samt boligorganisationens serviceniveau.

Spørgeskemaet kan benyttes gratis og kan downloades ovenfor. 

BL tilbyder konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af beboerundersøgelsen, herunder håndtering af besvarelser, databehandling og forskellige former for afrapportering. 

Du kan læse mere om BL værktøjet beboeranalyse i produktbladet. 


Søger du bolig? - Klik her