AfdelingsAnalyse

Med AfdelingsAnalyse får du et smart værktøj, der er udviklet til at måle robustheden i de enkelte afdelinger.

Billede af DriftsNet banner

Afdelingsanalyser

Med Afdelingsanalyse får du et smart værktøj, der er udviklet til at måle robustheden i de enkelte afdelinger.

Læs om produktet herunder. 

"Vi bruger resultaterne af afdelingsanalyserne på vores organisations-bestyrelsesmøder."

AfdelingsAnalyse - vejen til bedre beslutninger

AfdelingsAnalyse - vejen til bedre beslutninger

AfdelingsAnalyse er et værktøj der sikrer, at boligorganisationens ledelse får relevante informationer baseret på økonomi, udlejning og teknik og får synliggjort vigtige udviklingstendenser i boligafdelingerne. Resultaterne fra afdelingsanalysen kan danne baggrund for en årlig drøftelse i bestyrelsen i forhold til de prioriteringer, som bestyrelsen skal foretage. Med AfdelingsAnalysen får I et overblik til at træffe de rigtige beslutninger.

 

I videoen nedenfor kan du se direktør og formand for Vordingborg Boligselskab fortælle om deres erfaringer med AfdelingsAnalysen.

 

Afdelingsanalysen kan fortælle administrationen, hvad der skal arbejdes med i det kommende år og hvilken prioritering og politik, der skal ligge til grund for styringen og forvaltningen af dispositionsfondsmidler og arbejdskapital.

 

AfdelingsAnalysen er et værktøj, udviklet af BL i samarbejde med Slagelse Boligselskab, som har testet og haft stor succes med værktøjet igennem flere år. 

 

AfdelingsAnalyse er et digitalt værktøj, som er let at tilgå og vedligeholde. Det kræver blot indtastning af data for de enkelte afdelinger om udlejning, økonomi og teknik. Værktøjet vil hurtigt vise sin værdi, som øges gradvist over tid.
 

 • Træf kvalificerede beslutninger
  På baggrund af AfdelingsAnalysen kan I træffe bedre og mere objektive økonomiske beslutninger og sikre en korrekt allokering af de begrænsede midler. Et godt værktøj til organisationsbestyrelsen og boligorganisationens ledelse

 • Sammenlign afdelinger
  AfdelingsAnalysen giver et klart billede af, hvor robuste de enkelte afdelinger er i forhold til hinanden og sikrer, at boligorganisationen kan gribe ind langt tidligere end tilfældet ofte er. AfdelingsAnalysen synliggør små bevægelser og tendenser, der kan vise sig uhensigtsmæssig for boligorganisationen
 • Støt afdelinger med størst behov
  AfdelingsAnalysen kan bruges til at sikre, at I bruger pengene de steder, hvor behovet er størst og dermed giver mest effekt. Ledelsen i boligorganisationen får et redskab til at føre en langt mere kvalificeret dialog med organisationsbestyrelsen. AfdelingsAnalysen er desuden helt oplagt at bruge i afdelingerne i forbindelse med markvandring samt på afdelingsmøder.

Vi tilbyder 3 pakker

Vi tilbyder 3 forskellige løsninger, afhængig af den enkelte boligorganisations behov, ressourcer og ønsker for brugen af AfdelingsAnalyse. 

 1. Etablering af webløsning + hotline
 2. Etablering af webløsning + hotline + undervisning
 3. Etablering af webløsning + hotline + undervisning + håndtering af indtastning af økonomi og udlejning

 

Priser

Vi tilbyder 3 forskellige løsninger, afhængig af den enkelte boligorganisations behov, ressourcer og ønsker for brugen af AfdelingsAnalyse. Endvidere er der en fast årlig betaling.  

 1. Webløsning opstart grundpakke 5.000,00 kr. 
  + fast betaling pr. afdeling
 2. Webløsning opstart 5.000,00 kr. 
  + Undervisning 6.500,00 + fast betaling pr. afdeling
 3. Webløsning opstart 5.000,00 kr. 
  + Undervisning 5.500,00 + håndtering af indtastning af økonomi og udlejning 150 kr. pr. afdeling + fast betaling pr. afdeling

 

Den faste betaling pr. afdeling

0-25 afdelinger 250 kr. pr. afdeling
26-50 afdelinger 200 kr. pr afdeling
51-75 afdelinger 150 kr. pr. afdeling 
76 og opefter er prisen 100 kr. pr. afdeling 


Priseksempler

Boligorganisation med 5 afdelinger: 1.250 kr. 
Boligorganisation med 25 afdelinger: 6.250 kr. 
Boligorganisation med 30 afdelinger: 7.250 kr. 
Boligorganisation med 50 afdelinger: 11.250 kr. 
Boligorganisation med 75 afdelinger: 15.000 kr. 
Boligorganisation med 85 afdelinger: 16.000 kr.

 

Alle priser er ex. moms

 

Vi tager forbehold for mindre prisjusteringer.

 

Erfaringer fra boligorganisationer

AfdelingsAnalyse er udviklet af Slagelse Boligselskab i samarbejde med BL. BL har endvidere haft følgende boligorganisationer til at teste AfdelingsAnalyse: 

 

 

Der har været bred enighed blandt boligselskaberne om, at AfdelingsAnalyse er et godt styringsværktøj til at følge udviklingen af hver enkelt afdeling. Samtidig fortæller flere, at AfdelingsAnalyse virker som et godt dialogværktøj både i organisationsbestyrelsen og ude i afdelingerne.

 

Eksempler fra analysen

Eksempler fra analysen

Aktive analyser:

For hver boligorganisation, vil en administrator stå for indtastning af faste oplysninger om afdelingerne, samt oprettelse af analyser år for år.

Aktive Analyser

Administratoren har derfor en oversigt, hvor det er muligt at følge hvor langt udfyldelse af analysen er på hvert af de 3 hovedområder.

Afdelinger:

Administratoren vil ligeledes stå for oprettelse af boligorganisationens afdelinger i systemet.

Afdelinger

Så snart en afdeling er oprettet, kan der oprettes analyser for den pågældende afdeling.

Oprettede brugere:

I systemet opretter administratoren brugere indenfor teknik, udlejning og økonomi.

User Info

Disse brugere skal stå for indtastning af data til analyserne. Det er muligt at skelne mellem hvilke områder den pågældende bruger skal taste for, samt hvilke afdelinger brugeren er tilknyttet til.

Afsluttede analyser:

Når analyserne er blevet udfyldt, afsluttes den.

Afsluttede Analiyser

Herefter ligger de i en oversigt hvor det samlede resultatet for afdelingens robusthed vil fremgå, samt resultater for hver af de 3 områder.

Illustreret oversigt:

For at gøre sammenligningen på tværs af afdelingerne mere overskuelig, er det muligt at downloade et diagram.

Diagram

Her er den samlede score for afdelingerne visualiseret, mens resultatet for de 3 områder er afspejlet i farverne rød, orange, gul og grøn.

Detaljer om resultatet af de 3 områder:

For hvert af de 3 områder, ligger der nogle undertemaer.

Teknik

Udlejning
Økonomi

Her er det muligt at se hvor høj/lav en score hvert tema har fået i analysen, og på den måde se hvor eventuelle problemer i afdelingen stammer fra.

Hør hvad brugerne siger om Afdelingsanalysen

AfdelingsAnalyse er et værktøj, udviklet af BL i samarbejde med Slagelse Boligselskab, til at måle robustheden i de enkelte afdelinger, baseret på økonomi, udlejning og teknik.

Oprettelse: 30.01.2019 | Sidst opdateret: 26.02.2020

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved


Søger du bolig? - Klik her