Om DriftsNet

Læs mere om DriftsNet.

Billede af DriftsNet banner

Overalt i landets almene boligorganisationer arbejder ledere, der har ansvaret for driften, med alt, hvad det indebærer af strategiske overvejelser og konkrete udfordringer. Akkurat som dig har de ansvaret for at sikre en effektiv drift kombineret med en høj beboerservice. Samtidig er de ledere for en stor gruppe medarbejdere.

DU KAN MØDE DEM I DRIFTSNET
Her i krydsfeltet mellem strategisk ledelse, politiske effektiviseringsmål og professionel mandskabsbehandling inspirerer vi hinanden og udveksler værdifuld viden. Her er direktører, forretningsførere, driftschefer samt øvrige ledere, og vi mødes med et fælles mål om at blive klogere sammen. BL vil gerne støtte denne vigtige vidensdeling om driftsarbejdet i den almene boligsektor ved at sikre adgang til:

• Indsigt og ny viden
• Best practice
• Netværk

DriftsNet er omdrejningspunktet – en faglig platform og et fælles forum – for vores udbud og udvikling af ydelser, der er målrettet din opgave og hverdag som leder i boligorganisationen. 

Kontakt os endelig, hvis du vil høre mere eller har andre input til DriftsNet. Vi glæder os til at dele viden og netværk med dig!

DriftsNet - for ledere som dig

DriftsNet - for ledere som dig

DriftsNet er for dig, der er topleder eller ansvarlig leder for centrale dele af jeres driftsorganisation. Vores tilbud er målrettet dit ledelsesarbejde – både det strategiske, tekniske og personlige. Vi tilbyder blandt andet faste uddannelser og ERFA-møder, hvor du mødes med ledere fra andre boligorganisationer. Aktuelt tilbyder vi uddannelser med fokus på ledelse og drift:

➜ Personaleleder i driften
➜ Inspektør og driftsleder
➜ Boligøkonomi

Derudover tilbyder vi en række faglige kurser og uddannelser, der klæder dine medarbejdere på til de løbende driftsopgaver:

➜ Råderet
➜ Syn
➜ Ind- og fraflytning
➜ Budget og regnskab
➜ Budget og vedligeholdelse for driftsfolk
➜ Håndtering af klager og konflikter
➜ Grunduddannelse for administrative medarbejdere

I har også mulighed for at rekvirere skræddersyede løsninger, der er tilpasset konkrete udfordringer i lige præcis jeres driftsorganisation.
Se hele kursusoversigten og/eller læs mere om nogle af vores skræddersyede tilbud her.

Vi mødes om dét, der betyder noget for dig

Vi mødes om dét, der betyder noget for dig

DriftsNet danner ramme om konferencer, ERFA-møder og netværksmøder, som er målrettet jeres arbejde. Hvis du er med i vores ledernetværk i enten øst eller vest, møder du andre administrative topledere tre gange om året til møder, hvor vi kombinerer faglige indlæg, individuel fordybelse og fælles erfaringsudveksling. En gang om året afholder vi Driftens Dag, hvor vi samler deltagerne fra begge netværk. Du bliver også inviteret til åbne ERFA-møder, hvor vi sætter fokus på temaer, der relaterer sig til administration, byggeri, drift og vedligehold. Disse møder er redskabsorienterede og henvender sig til alle medarbejdere inden for byggeri og drift.

Læs mere om vores netværk her.

I får adgang til vores analyseværktøjer

I får adgang til vores analyseværktøjer

DriftsNet tilbyder jer en række analyseværktøjer, der forsyner jer med et stærkere datagrundlag, når I skal træffe strategiske beslutninger og optimere driften. Med værktøjet AfdelingsAnalyse kan i måle ”robustheden” af de enkelte afdelinger og sikre, at I prioriterer jeres indsatser bedst. I kan også få udarbejdet en Optimeringsanalyse, der hjælper jer med effektiviseringen af driften. Vi tilbyder også beboeranalyser samt ind- og fraflytningsanalyser. Analyseværktøjerne sætter jer i stand til at kigge indad i organisationen eller at benchmarke afdelinger og hele organisationen med sammenlignelige kolleger, så I får et vigtigt overblik over, hvor organisationen har brug for at blive styrket.

Læs mere om vores analyseværktøjer her

Ta' os med på råd

Ta' os med på råd

Konsulenterne, der er knyttet til DriftsNet, leverer kvalificeret rådgivning, hvis I står over for ekstraordinære opgaver eller udfordringer. Det kan være inden for områder som:

➜ Driftsomlægninger
➜ Fusion og administrativt samarbejde
➜ Sammenlægning af afdelinger
➜ Kontraktforhandlinger
➜ Energioptimering
➜ LAR og klimaforandringer
➜ Arbejdsmiljø
➜ Synsprocedurer

Læs mere her.

Du kender det godt

Du kender det godt

Det kan være svært at overføre erfaringer og viden fra private organisationer og selskaber til ”vores” almene driftsorganisationer. Virkeligheden, rammerne og kulturen er unik – og det kræver indsigt og erfaring at forstå, arbejde med og udvikle vores almene boligorganisationer. I DriftsNet arbejder vi for almene boligorganisationer. Vi er tæt på jeres hverdag, og vi kommer med friske øjne og nye perspektiver, der kan give jer inspiration og ny viden, som flytter jer. Fremad. Vores konsulenter har alle et indgående kendskab til den ”almene virkelighed”. Vi forstår jer, og I får sparring og rådgivning, der stiller jer stærkere og ruster jer til at træffe de rigtige beslutninger. Du møder konsulenterne i forbindelse med DriftsNets mange arrangementer, og så kan du se hele teamet her. Et samarbejde med DriftsNet giver adgang til:

➜ Stor faglig viden om og erfaring fra den almene sektor
➜ De nyeste og mest opdaterede informationer, analyser, regler vedr. sektoren
➜ Rådgivningserfaring og indsigt i alle aktuelle udfordringer i sektoren
➜ Erfarne undervisere og facilitatorer

Ta’ fat I os, når I står med en udfordring, opgave eller idé.

Vi glæder os til at samarbejde med jer! DriftsNet, BL – Kurser og Rådgivning.

"Der er skabt et rum, hvor man har tillid til hinanden."

PDF Fil

Folder om DriftsNet

Download
Søger du bolig? - Klik her