Solceller

Billede af DriftsNet banner

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med etablering af solcelleanlæg. Vi understøtter, at boligorganisationen sikrer, at beboerne træffer det rigtige valg i forhold til behovet.

Vi sikrer desuden, at den løsning der vælges, overholder de krav og regler, der er forbundet med etablering af solceller i almene boliger. Vi er ajour med lovgivningen og udviklingen, og kan derfor tilbyde den korrekte og relevante rådgivning for vores medlemmer.

Ny solcelleordning fra 1. juli 2013

De væsentligste regler i forbindelse med etablering af solcelleanlæg i Almene ejendomme er beskrevet nedenfor:

Læs om nogle af de udfordringer der er med solcellereglerne

  • Den midlertidigt forhøjede afregning begrænses til kun at gælde anlæg tilsluttet egen forbrugsinstallation i private husstande, hvor den samlede installerede effekt af solcelleanlæg ikke overstiger 6 kW per husstand samt fælles solcelleanlæg, hvor flere husstande aftager elektricitet sammen, og hvor den samlede installerede effekt ikke overstiger 6 kW per husstand.
  • Den midlertidigt forhøjede afregning begrænses desuden til en pulje på 20 MW i hvert af årene 2013 til og med 2017. Fra 2018 er den midlertidigt forhøjede afregning udfaset, men der er antaget en udbygning på 20 MW årligt i 2018 til 2020.
  • Energinet.dk indkalder årligt ansøgninger om adgang til puljen og giver tilsagn om adgang til puljen. Energinet.dk vil først kunne give tilsagn om adgang til puljen, når støtteordningen er godkendt af EU-Kommissionen og loven er sat i kraft. Hvis godkendelsen fra EU først kommer sent i 2013 eller i 2014 vil den første pulje blive gennemført med prisstøtten, der gælder i 2013.
  • El leveret til elnettet fra solcelleanlæg, der ikke omfattes af den midlertidigt forhøjede afregning, afregnes til gældende satser, som er 60 øre/kWh i 10 år og 40 øre/kWh de følgende 10 år.
  • Der etableres en overgangsordning for anlæg købt i tillid til afregningssatserne i L 199 som fremsat efter samme principper som den overgangsordning for solcelleanlæg på jorden, der er vedtaget som ændringsforslag til L 199: Ordningen indebærer at ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest d 10. juni 2013 og mindst af en af følgende handlinger er foretaget senest d. 10. juni 2013:
  1. Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning.
  2. Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse.
  3. Netvirksomhederne har modtaget anmeldelse af anlægget.
  4. Netvirksomhederne har modtaget anmodning om nettilslutning

Se endvidere ændringsforslaget til forslag til ændring af støtte til visse solcelleanlæg i linket øverst samt pressemeddelelsen fra Klima- og Energiministeriet.

Da den nye nettomålerordning er basseret på time-for-time forbruget, er det en god idé, at begrænse anlæggets størrelse til ejendommens tomgangsforbrug.


Læs også:

Ændringsforslag til lov om solceller

Ændring af solcellelov pr. 19/12 2012

Status på solcellelovgivningen (BL Informerer 14/02 2014)

Pressemeddelelse fra klima- og energiministeriet vedr. ændringsforslag til den nye solcelleordning

Vejledning angående etablering af solcelle anlæg

Solcelleberegninger til boligorganisationerne låste celler

Fakta om solcelleanlæg og nettomåleordningenOprettelse: 29.07.2019 | Sidst opdateret: 24.09.2019

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her