Rådgivning om LAR og klimaforandringer

Billede af DriftsNet banner

Viden og god planlægning kan minimere katastrofer!

Inden uheldet er ude, er det nyttigt at vide, hvordan man fremskaffer pumpemateriel til tømning af kælderrum, kende reglerne for tvungen adgang til beboernes boliger/ kælderrum og forstå, hvordan man nemmest kan aflede regnvandet.

Boligorganisationen risikerer desuden at forsikringerne på ejendommene stiger, hvis ikke bygningerne er tilpasset de nye klimaændringer.

BL tilbyder rådgivning og undervisning om forebyggelse mod ekstremregn, så boligorganisationen er klædt på til at møde de udfordringer, et skybrud kan medføre.

Vi tilbyder rådgivning/undervisning om:

  • Forebyggelse og sikring af bygninger
  • Tilbageløbsstop og højvandslukke
  • LAR
  • Skybrudskort der giver overblik
  • Beredskabsplaner, når ulykken rammer
  • Handlings- og oprydningsplan
  • Følgeskader skimmelsvamp og råd i bygninger
  • Samarbejde mellem kommunen og boligorganisationen


Oprettelse: 29.07.2019 | Sidst opdateret: 24.09.2019

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her