Råderet for ansatte

Billede af DriftsNet banner

Reglerne om råderetten er forholdsvis enkle - men i praksis åbner råderetten for en lang række overvejelser om håndtering af eksempelvis uanmeldte forbedringer eller forandringer i boligen, udlejning af boliger med fjernede skillevægge mv.

Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Formål med kurset

Formål med kurset

Kurset giver deltagerne indsigt i mulighederne for at forbedre eller ændre boligerne med særlig fokus på den praktiske administration af råderetten.

Beboerne har ret til at forbedre, ændre eller sætte et individuelt præg på deres almene bolig. Råderetten kan medvirke til at skabe bedre boliger tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Råderetten kan også bidrage til at styrke de almene boligers omdømme ved at gøre op med forestillingerne om forbud og begrænsninger i de almene boliger. Det kræver, at de ansatte er klædt på til at informere og vejlede om råderetten og til at håndtere råderetssagerne professionelt.

Hvad gennemgår kurset?

Hvad gennemgår kurset?

En introduktion til reglerne om råderet samt drøftelse om, hvordan administrationen kan tackle de praktiske udfordringer, der kan være ved råderetten. Vi gennemgår følgende emner:

  • Reglerne om råderet
  • Kollektive forbedringer
  • Kollektiv råderet
  • Individuel råderet
  • Installationsretten
  • Vedligeholdelse af råderetsarbejder
  • Uanmeldte forbedringer eller forandringer
  • Godtgørelse for forbedringer

Hvem er kurset relevant for?

Hvem er kurset relevant for?

Kurset i råderet er relevant for ansatte i driften eller administrationen, der vejleder om eller administrerer råderetsarbejder.Oprettelse: 29.07.2019 | Sidst opdateret: 24.09.2019

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her