Måling af el, vand og varme

Billede af DriftsNet banner

Installation af vandmålere

BL's undersøgelse har vist, at langt de fleste bygninger, bygget før 1990erne, har for mange stigstrenge, til at det er rentabelt at etablere vandmålere. 

En konkret rentabilitetsberegning forudsætter, at besparelsen i vandforbruget holdes op imod alle relevante omkostninger. Det omfatter dels initialomkostningerne til installation af målere, herunder målerens pris, arbejdsløn, evt. kodning af fjernaflæsning mv., dels årlige driftsudgifter, som f.eks. udarbejdelse af vandregnskab hos tredjepart, indhentning af fjernaflæste data og omkostninger til måleteknisk kontrol og/eller udskiftning af måleren. 

BL har været i kontakt med en række medlemmer samt målerleverandører og vandforsyningsselskaber om vejledningen. En grov overordnet beregning af om installering af vandmålere er rentable bør indeholde følgende forudsætninger:   

  • Der bør tages udgangspunkt i en forventet besparelse på 10%
  • Omkostningerne til etablering af en vandmåler bør sættes til 1.750 kr. pr måler og 2.000 kr. pr. installation
  • Vandforbrug pr. person bør sættes til 105 liter: http://www.hofor.dk/kundeservice/gennemsnitsforbrug/
  • Der skal indregnes, at vandmålerne skal udskiftes hvert 6. år og varmefordelings-måler hvert 10 år
  • Fordelingen mellem forbrug af koldt og varmt vand bør sættes til, at 70% er koldt vand og 30% er varmt vand
  • Man skal endvidere være opmærksom på, hvor stor en andel af betalingen for vand der er variabelt, og hvor stor en andel der er fast betaling

Ønsker man at lave mere detaljerede beregninger, bør man undersøge ovenstående forhold nøje og indhente konkrete tilbud og/eller rådgivning.

I nedenstående skema er vist en oversigt over hvilke bygninger, både nybyggeri og bestående bygninger, der skal udfører måling, eller en undersøgelse af rentabiliteten af en måling på en bygning. 

MaalingOprettelse: 29.07.2019 | Sidst opdateret: 24.09.2019

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her