Fusion og administrativt samarbejde

Billede af DriftsNet banner

Kravene til professionalisme i administrationerne stiger, og den udbredte digitalisering af administrative procedurer medfører behov, som reelt forudsætter større administrationer for at kunne opfyldes teknisk og økonomisk forsvarligt.

Det betyder, at flere og flere boligorganisationer vælger at fusionere. En fusion kræver en række beslutninger og herefter udformning af en række formelle juridiske dokumenter, herunder en fusionsaftale, nye vedtægter m.v.

BL tilbyder juridisk bistand og processtøtte i forbindelse med fusionsprocessen.

Vi står altid til rådighed for yderligere information og dialog om muligheder og løsninger.

Tjekliste til fusioner mellem almene boligorganisationer

Tjekliste til fusioner mellem almene boligorganisationer

Når to eller flere almene boligorganisationer overvejer at fusionere, er der en række praktiske og formelle forhold, der skal tages stilling til.

Med BL's tjekliste, får boligorganisationen et redskab til at huske og strukturere hvilke spørgsmål, der skal træffes beslutninger om, men også inspiration til, hvilke forhold der i øvrigt skal afgøres.

Lønmodtagers retsstilling ved virksomheds-overdragelse

Lønmodtagers retsstilling ved virksomheds-overdragelse

Når boligorganisationer fusionerer, er reglerne om virksomhedsoverdragelse af personalet gældende.

Downloads

Loven om lønmodtageres reststilling ved virksomhedsoverdragelse 
Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 

 

Brevskabeloner

Brevskabeloner

Når fusionen er en realitet er der flere instanser, der skal orienteres. Nedenfor findes en række brevskabeloner, der kan anvendes til formålet.

Downloads

Udkast til brev til økonomistyrelsen - digital tinglysning 
Udkast til brev til kreditorer - generelt 
Udkast til brev til kreditorer
 
Udkast til brev til kommune
 
Udkast til brev til Landsbyggefonden 


Søger du bolig? - Klik her