ESCO

Billede af DriftsNet banner

Mange boligorganisationer mærker et stigende ønske fra beboerne om energi forbedrende tiltag og mere energi rigtige boliger.

Samtidig øges kravene til energieffektiviteten i bygninger både fra den danske lovgivning og fra EU.

Boligorganisationerne får jævnligt henvendelser fra et uigennemskueligt marked af rådgivende ingeniører og professionelle udbyder af ESCO (Energy service Company), som lover garanti for besparelser gennem ESCO produkter.

I BL tilbyder vi rådgivning om ESCO og ESCO lignende produkter. Vi hjælper boligorganisationen med at etablere det rette beslutningsgrundlag indenfor området.

ESCO udbydes i stigende grad til almene boligorganisationer som et middel til at gennemføre energibesparelser. BL anbefaler, at man ved valg af ESCO produkter afgrænser projekttypen blandt de oplagte ESCO områder som fællesarealer, varmecentraler og ventilationsanlæg. Her vil man gennem en relativ lille investering levere en hurtig tilbagebetalingstid samt en hurtig gevinst.

Vores rådgivning fokuserer bl.a. på udfordringer, der knytter sig til finansieringsomkostninger, herunder forskelle i risici og bindingsperioder. Den almene boligsektor har adgang til billig finansiering af energirenoveringer. Derfor er der forskellige argumenter for, hvornår det er hensigtsmæssigt at lade ESCO udbydere levere alt inkl. finansiering.

Vejledning om ESCO

Vejledning om ESCO

ESCO ordning (Energy service Company) er udarbejdet med henblik på at garantere kunden en økonomisk besparelse gennem reduktion af kundens energiforbrug. Samtidig
er produktet en bundling, hvilket vil sige en samling af produkter, der gør det svært for kunden at gennemskue prisen.

ESCO består af:

  • En rådgivningsdel, der anviser besparelser
  • En entreprenørdel, der udfører besparelsen f.eks. ved en udskiftning af gamle vinduer med nye lavenergivinduer
  • En samlet investering og finansiering af besparelsen samt garanti for denne

I den almene boligsektor bliver finansiering af energirenoveringer ofte bremset af stigende huslejepriser, uden en samtidig garanti for en reduktion i energiforbruget og dermed forbrugsudgifterne. Netop det kan ESCO bidrage med. 

ESCO udbydes i stigende grad til almene boligorganisationer som et middel til at gennemføre energibesparelser. BL anbefaler, at man ved valg af ESCO produkter
afgrænser projekttypen blandt de oplagte ESCO områder som fællesarealer, varmecentraler og ventilationsanlæg. Her vil man gennem en relativ lille investering levere en hurtig tilbagebetalingstid samt en hurtig gevinst. Besparelserne er dog ofte relativt små, set i forhold til boligernes samlede energiforbrug. 

Den almene boligsektor har adgang til billig finansiering af energirenoveringer. Derfor er der forskellige argumenter for, hvornår det er hensigtsmæssigt at lade ESCO udbydere levere al inkl. finansiering. ESCO firmaer tilbyder som udgangspunkt at finansiere hele projekter. Man bør dog være særligt opmærksom på, at finansieringen er forbundet med store omkostninger, da det er en af indtægtskilderne for ESCO leverandøren. Der kan samtidigt være argumenter for, at ESCO udbyderen leverer alt inklusiv finansiering i små projekter med meget kort tilbagebetalingstid (under et år). 

BLs rådgivning fokuserer derfor bl.a. på udfordringer, der knytter sig til netop boligorganisationens finansieringsomkostninger, herunder på forskelle i risici og
bindingsperioder. 

I ESCO projekter hvor boligorganisationen sikrer finansiering af energirenoveringen, skal ESCO leverandøren stille sikkerhed for, at garantien opnås gennem eks. vis en
bankgaranti. 

Vi anbefaler, at boligorganisationen altid indhenter flere tilbud i forbindelse med et ESCO projekt samt naturligvis et EU-udbud ved store projekter, så det sikres, at boligorganisationen får den største besparelse i forhold til investeringen. Oprettelse: 29.07.2019 | Sidst opdateret: 13.12.2023

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her