DriftsNet nyhedsbibliotek

Emne
 • Analyse og statistik
 • Boligpolitik
 • Love og regler
 • Økonomi
 • Beboerdemokrati
 • Effektiv drift
 • Boligorganisationer
 • Boligområder
 • Klima og energi
 • Frivillighed
 • Byggeri
 • Kreds
 • Uddannelse
 • Ghetto
 • Arkitektur
 • Urbanisering
 • Folkemøde
 • Bestyrelsesnet
 • Verdensmål
 • Boligsociale indsatser
 • Boligmarked
 • Sundhed
 • Alment Inside
Viser 11-20 af 1552 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
10.03.2023 · Nyheder fra BL

0723 - Vores Bidrag 2023 indberetning

09.03.2023 · Nyheder fra BL

0623 - Almene stjernepriser 2023

24.02.2023 · Nyheder fra BL

24022023 - Ny ejendomskattelov og ændring af ejendomsvurderingsloven mv.

Hovedformålene med lovforslagene er at implementere de resterende dele af boligskatteforliget fra 2017 og kompensationsaftalen fra 2020. Hovedlovforslaget omfatter lavere satser for ejendomsværdiskat og grundskyld samt loft over satser for grundskyld og dækningsafgift mv. Med følgelovforslaget indføres bl.a. regler om en afregningsordning som følge af statens overtagelse af opkrævningen af kommunale ejendomsskatter, samtidig med, at der indføres et loft for, hvor meget de almene boliger må stige i ejendomsskat frem med 2040.

23.02.2023 · Nyheder fra BL

23022023 - EU-Kommissionens forslag til gennemførelsesretsakt om adgang til måle- og forbrugsdata mm.

Høringen vedrører EU-Kommissionens forslag til gennemførelsesretsakt om interoperabilitetskrav og ikke-diskriminerende og transparente procedurer for adgang til måle- og forbrugsdata.

23.02.2023 · Nyheder fra BL

23020223 - Loft over indtægter fra elproduktionen

Indtægtsloftslovens formål er at gennemføre et obligatorisk loft over markedsindtægter på 180 EUR pr. MWh for elektricitet, jf. Rådets forordning (EU) om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Reglerne gælder i perioden fra den 1. december 2022 til den 30. juni 2023.

17.02.2023 · Nyheder fra BL

17022023 - Ændring af driftsbekendtgørelsen - nye regnskabskrav vedr. aflønning af direktører og vederlag til organisationsbestyrelsesmedlemmer samt ny model for kapitalforvaltning

Ny model for kapitalforvaltning giver boligorganisationerne mulighed for at investere op til 30 pct. af afdelingernes henlæggelsesmidler i noterede aktier og virksomhedsobligationer. Landsbyggefonden vil varetage en tilsynsrolle i forhold til et løbende tilsyn med den enkelte boligorganisations forvaltede midler og investeringsstrategi. Med indførelse af nye regnskabskrav sikres bl.a. gennemsigtighed i investeringer og i boligorganisationernes aflønning af direktører og udbetaling af vederlag til organisationsbestyrelsesmedlemmer.

07.02.2023 · Nyheder fra BL

0323 - Vores Bidrag 2023

1 2 3 4 5
156
Søger du bolig? - Klik her