Spændende møder i DriftsNetværket, 2024

Billede af BL Grunduddannelsen I København Andreas Holm Hansen (14)

Godt nytår til DriftsNetværket (og evt. nye medlemmer)!

 

Vi står foran et utroligt spændende år i DriftsNetværket med fire inspirerende møder, der er skræddersyet til at effektivisere og udfordre arbejdet med driften i boligorganisationerne.

 

På møderne runder vi personligt lederskab og Enneagram og ser nærmere på om ESG-rapportering giver mening i den almene sektor. Herudover skal vi have en midtvejsevaluering fra Effektiviseringsenheden samt mange andre spændende emner.

Marts

Lederrollen: Det personlige lederskab og teamledelse

Vi taler om lederrollen, det personlige lederskab og teamledelse op. Som leder står man i mange dilemmaer, og konflikter er uundgåelige på en arbejdsplads. Det er svært håndtere konflikter på en konstruktiv måde og finde løsninger, der er til gavn for teamet, når man samtidig skal tage hensyn til mangfoldighed og inklusion. At sikre, at alle føler sig inkluderet og værdsat, kræver en bevidst indsats.

 

Vi får besøg af Flemming Christensen fra Think about it!, som med sin store erfaring vil inspirere til endnu bedre ledelse.

 

Den 19. marts i Aarhus og den 21. marts i København, kl. 10.00-13.00.

Maj

DriftensDag om ESG og midtvejsevaluering

På DriftensDag tager vi blandt andet ESG under kærlig behandling: Giver det mening at implementere i den almene sektor? Vi er som sektor ikke underlagt krav om rapportering, men vi kan dels starte på at øve os, og dels er det jo en god ide at synliggøre de mange gode ting, vi allerede gør på områderne inden for det sociale, miljøet og klimaet. Ud over dagens hovedtema vil vi få besøg af Effektiviseringsenheden, som vil give en midtvejsevaluering på effektiviseringsaftalen, en del af den ”Grønne Boligaftale”.

 

Den 30. maj på Fyn, kl. 10.00-15.30

September

Landsbyggefonden

Vi får på møderne i september besøg af Landsbyggefonden, som vil give os en status på granskning af henlæggelsesplanerne. Endvidere ser vi på revideringen af Forvaltnings Klassifikation samt taler om effektivisering.

 

Den 3. september i Aarhus og den 5. september i København kl. 10.00-13.00

 

 

November

Ledelse – God Almen Ledelse 2.0

Ledelsesopgaven med at sikre effektiv drift. Vi kommer derfor til at tale om, hvilke udfordringer, I møder i hverdagen samt ledelsesopgaven i jeres hverdag i forhold til konfliktløsning og forandringsledelse.

 

Den 19. november i Aarhus og den 21. november i København, kl. 10.00-13.00

Når du tilmelder dig, udsendes der datoer til alle møderne i din Outlook-kalender

 

Pris: 4000 kr. for alle 4 møder i enten Øst- eller Vestnetværket.

Tilmeld dig her:

DriftsNetværk Vest hold 2024 (bl.dk)

DriftsNetværk Øst hold 2024 (bl.dk)

 

Hold øje med vores kommende nyhedsbreve for detaljeret information og andre spændende arrangementer for dig i driften.

 

Godt og effektivt nytår!

Søger du bolig? - Klik her