Temadag: Energieffektivisering, finansiering og ESCO

Billede af COLOURBOX53610128

Den 11. maj inviterer BL til spændende temadag om energieffektivisering, finansiering og ESCO – der er stadig ledige pladser!

Målet med dagen er at afdække, hvilke støttemuligheder, der er, både nationalt og af EU-midler, til finansieringen af energirenoveringer i den almene sektor.

 

På dagen vil vi, gennem en direkte dialog mellem finansielle institutioner, private investorer og almene boligforeninger, diskutere mulighederne for behovet for finansiering af den grønne omstilling i den almene boligsektor.

Vi taler om den mulige integrering af ESCO-relaterede løsninger, blandt andet i forhold til den nye grønne garantifond, og muligheden for brug af supplerende grønne lån fra den finansielle sektor (realkredit og pensionsselskaber).

Dertil ser vi på cases fra blandt andet Himmerland Boligforening og Boligselskabet Fruehøjgård, samt et indlæg om den grønne garanti fra Landsbyggefonden.

 

Det er gratis at deltage i dagen.

PROGRAM 

 

09:30

Registrering og morgenkaffe

10:00

Velkomst og Introduktion BL, SUPER-i og RoundBaltic

10:20

Oplæg som opvarmning til diskussion

 1. 10:20
  Opdatering omkring grøn garanti og energiscreeninger
  v/ Danmarks Almene Boliger, Landsbyggefonden

 2. 10:40
  Realkreditfinansiering i den Almene sektor
  v/ Maibritt Larsen, Kundedirektør, Realkredit Danmark

 3. 11:00
  ESCO 2.0 - en holistisk tilgang med finansiering og garanti
  v/ Henrik Bielefeldt, Chef for Projektudvikling, SUSTAIN og PKA Pension

 4. 11:20
  Udfordringer og muligheder i forhold til gennemførelse af energieffektive tiltag (SUPER-i pilotprojekter)
  v/ Henrik Bielefeldt på vegne af Boligselskabet Fruehøjgaard, Herning og Sven Buck, udviklingschef, Himmerland Boligforening, Aalborg

12:00

Spørgsmål og svar

12:15

Frokost

13:15

Diskussion i to parallelle grupper

 • Gruppe 1: Hvordan kan ESCO 2.0 integreres i den grønne renovering af den almene bygningsmasse, herunder i samspil med Landbyggefonden og den nye grønne garantiordning? Med udgangspunkt i pilotprojektet i Boligselskabet Fruehøjgaard, Herning

 • Gruppe 2: Hvordan kan samspillet med den finansielle sektor optimeres med henblik på at få flere midler i spil, og som et uafhængigt supplement til Landsbyggefonden? Med udgangspunkt i pilotprojektet i Himmerland Boligforening, Aalborg

14:15

Kaffepause

14:30

Oplæg fra de to grupper

15:00

Fortsat diskussion og opsamling i plenum

15:45

Slut på dagen

 

TILMELDING

Tilmelding til dagen sendes på mail til Rikke Skjold Mønster fra BL: rsm@bl.dk

Sted: Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV

 

BL arrangerer Nationalt roundtable omkring finansiering af energieffektivitet i den almene boligsektor i et samarbejde mellem SUPER-i projektet og RoundBaltic Projektet. 

Søger du bolig? - Klik her