Webinar om den nye effektiviseringsaftale

Der er indgået en ny aftale om effektivisering for den almene boligsektor fastlagt til 1,8 mia. i perioden 2021-2026. Kom med når BL, Bolig- og Planstyrelsen og AlmenNet gennemgår aftalen og dens elementer.

Arbejder du med effektiv drift i en almen boligorganisation, så tilmeld dig webinaret. Det er gratis at deltage, men tilmelding kræves. Den primære målgruppe er ansatte i almene boligorganisationer, men andre interesserede er også velkomne.

Webinaret afholdes den 28. april kl. 09.00 - 10.00 over Teams. 

Baggrund
I januar 2021 indgik Boligministeriet, KL og BL en ny effektiviseringsaftale. Aftalen løber fra 2021 til 2026 og kan ses i forlængelse af den aftale, der er løbet frem til 2020.

Grundprincippet i aftalen er fortsat, at det er en kollektiv aftale med et måltal for hele den almene boligsektor. Aftalen indeholder nye grønne elementer, som vi vil vende på mødet.

Program

Velkomst
v. Niklas Jarnit, konsulent i AlmenNet

Gennemgang af aftalen og nyt site for effektivisering i den almene sektor
v. Solveig Tingey, cheføkonom i BL – Danmarks Almene Boliger

Nedslag på indkøb og energieffektivisering
v. Mikkel Jungshoved, teknisk konsulent i BL DriftsNet

Spørgsmål fra deltagerne

Afrunding og tak for i dag

Sted

Online - Ved din PC

Teams Online

Tilmeld dig her

Søger du bolig? - Klik her